Pozemek v obci Moravany, okres Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 15515/14-178
Nejnižší podání 100.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

0421c31a
223.156 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0421c31a 223.156 Kč 5.4.2018 15:10:48.829354
b9e7a322 222.156 Kč 5.4.2018 15:10:26.454546
0421c31a 221.156 Kč 5.4.2018 15:05:34.176932
b9e7a322 220.156 Kč 5.4.2018 15:05:10.452281
0421c31a 219.156 Kč 5.4.2018 15:00:19.745922
b9e7a322 218.156 Kč 5.4.2018 15:00:10.309923
0421c31a 217.156 Kč 5.4.2018 14:55:43.724869
b9e7a322 216.156 Kč 5.4.2018 14:55:13.257614
0421c31a 215.156 Kč 5.4.2018 14:50:41.082358
b9e7a322 214.156 Kč 5.4.2018 14:47:52.946785
0421c31a 213.156 Kč 5.4.2018 14:43:24.316352
f7a7ef76 212.156 Kč 5.4.2018 14:42:42.100391
0421c31a 211.156 Kč 5.4.2018 14:41:41.075065
f7a7ef76 210.156 Kč 5.4.2018 14:40:11.921953
0421c31a 209.156 Kč 5.4.2018 14:36:05.667144
f7a7ef76 208.156 Kč 5.4.2018 14:33:22.638812
0421c31a 207.156 Kč 5.4.2018 14:29:16.017479
f7a7ef76 206.156 Kč 5.4.2018 14:26:05.162859
0421c31a 205.156 Kč 5.4.2018 14:21:37.260039
b9e7a322 204.156 Kč 5.4.2018 14:19:15.799927
0421c31a 203.156 Kč 5.4.2018 14:14:33.472435
b9e7a322 202.156 Kč 5.4.2018 14:12:27.886107
0421c31a 201.156 Kč 5.4.2018 14:07:46.455986
f7a7ef76 200.156 Kč 5.4.2018 14:06:35.218708
0421c31a 194.156 Kč 5.4.2018 14:01:56.631379
f7a7ef76 193.156 Kč 5.4.2018 13:58:40.237755
0421c31a 183.156 Kč 5.4.2018 13:57:42.950115
f7a7ef76 182.156 Kč 5.4.2018 13:56:32.300144
0421c31a 172.156 Kč 5.4.2018 13:56:10.176602
f7a7ef76 171.156 Kč 5.4.2018 13:54:35.010804
0421c31a 161.156 Kč 5.4.2018 13:54:19.430593
f7a7ef76 160.156 Kč 5.4.2018 13:51:59.417044
b9e7a322 158.156 Kč 5.4.2018 13:51:35.727015
f7a7ef76 156.333 Kč 5.4.2018 13:51:23.163507
0421c31a 151.333 Kč 5.4.2018 13:51:00.176358
f7a7ef76 150.333 Kč 5.4.2018 13:47:42.324616
0421c31a 145.333 Kč 5.4.2018 13:47:30.191029
f7a7ef76 144.333 Kč 5.4.2018 13:45:01.632946
0421c31a 142.333 Kč 5.4.2018 13:44:37.798137
f7a7ef76 141.333 Kč 5.4.2018 13:41:29.085690
0421c31a 139.333 Kč 5.4.2018 13:40:38.455820
f7a7ef76 138.333 Kč 5.4.2018 13:37:38.495846
0421c31a 137.333 Kč 5.4.2018 13:37:31.918124
f7a7ef76 136.333 Kč 5.4.2018 13:34:33.502123
495d1ef3 135.333 Kč 5.4.2018 13:34:12.314163
f7a7ef76 134.333 Kč 5.4.2018 13:31:05.300337
0421c31a 133.333 Kč 5.4.2018 13:30:57.177777
f7a7ef76 132.333 Kč 5.4.2018 13:29:28.502006
b9e7a322 131.333 Kč 5.4.2018 13:29:11.493846
e61ee4c6 130.333 Kč 5.4.2018 13:29:04.055510
f7a7ef76 129.333 Kč 5.4.2018 13:28:59.866116
e61ee4c6 128.333 Kč 5.4.2018 13:28:56.303756
f7a7ef76 127.333 Kč 5.4.2018 13:28:51.704070
e61ee4c6 126.333 Kč 5.4.2018 13:28:44.201141
f7a7ef76 125.333 Kč 5.4.2018 13:28:39.403300
e61ee4c6 124.333 Kč 5.4.2018 13:26:25.436045
f7a7ef76 123.333 Kč 5.4.2018 13:26:22.020122
e61ee4c6 122.333 Kč 5.4.2018 13:26:15.517776
f7a7ef76 121.333 Kč 5.4.2018 13:26:09.458872
e61ee4c6 120.333 Kč 5.4.2018 13:26:01.670389
f7a7ef76 119.333 Kč 5.4.2018 13:25:38.704910
e61ee4c6 118.333 Kč 5.4.2018 13:25:34.474122
f7a7ef76 117.333 Kč 5.4.2018 13:24:44.977686
e61ee4c6 116.333 Kč 5.4.2018 13:24:37.849781
f7a7ef76 115.333 Kč 5.4.2018 13:19:37.053582
e61ee4c6 114.333 Kč 5.4.2018 13:16:12.227871
f7a7ef76 113.333 Kč 5.4.2018 13:16:08.155690
e61ee4c6 112.333 Kč 5.4.2018 13:16:01.417691
f7a7ef76 111.333 Kč 5.4.2018 13:15:57.205442
e61ee4c6 110.333 Kč 5.4.2018 13:15:49.552968
f7a7ef76 109.333 Kč 5.4.2018 13:15:41.427345
e61ee4c6 108.333 Kč 5.4.2018 13:15:34.648453
f7a7ef76 107.333 Kč 5.4.2018 13:13:50.245188
e61ee4c6 106.333 Kč 5.4.2018 13:13:38.720233
f7a7ef76 105.333 Kč 5.4.2018 13:10:53.015679
e61ee4c6 104.333 Kč 5.4.2018 13:10:39.716359
f7a7ef76 103.333 Kč 5.4.2018 13:05:10.380657
e61ee4c6 102.333 Kč 5.4.2018 13:01:23.896692
495d1ef3 101.333 Kč 5.4.2018 13:01:07.879830
e61ee4c6 100.333 Kč 5.4.2018 13:00:15.657425

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 15515/14-178
Začátek dražby05.04.2018 13:00
Konec dražby05.04.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání100.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1415515178
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 1200/35 - orná půda o výměře 1.505 m2 je cca 500 m jihozápadně vzdušnou čarou od centra obce Moravany (obecního úřadu). Pozemek je rovinný, protáhlého obdélníkového tvaru ve směru sever – jih s šířkou cca 18 m a délce cca 83 m. Na pozemku nejsou žádné stavby a trvalé porosty; při jižní hranici pozemku je nadzemní VN el. vedení vč. ochranného pásma. Pozemek je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Okolní pozemky jsou jižně a západně zemědělsky obhospodařované, dále východně je zastavěné území obce Moravany, severně jsou pozemky s náletovou zelení a dále provozní areály. Přístup je z nezpevněné polní cesty z jihu. Z hlediska územního plánu obce Moravany u Brna je pozemek parc.č. 1200/35 součástí zemědělských ploch – I.třída ochrany.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Moravany, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace