Pozemek v obci Moravany, okres Brno-venkov

Do začátku dražby zbývá: 14 dnů 9 hodin 36 minut 51 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 15515/14-178
Nejnižší podání 100.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 15515/14-178
Začátek dražby05.04.2018 13:00
Konec dražby05.04.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání100.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1415515178
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 1200/35 - orná půda o výměře 1.505 m2 je cca 500 m jihozápadně vzdušnou čarou od centra obce Moravany (obecního úřadu). Pozemek je rovinný, protáhlého obdélníkového tvaru ve směru sever – jih s šířkou cca 18 m a délce cca 83 m. Na pozemku nejsou žádné stavby a trvalé porosty; při jižní hranici pozemku je nadzemní VN el. vedení vč. ochranného pásma. Pozemek je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Okolní pozemky jsou jižně a západně zemědělsky obhospodařované, dále východně je zastavěné území obce Moravany, severně jsou pozemky s náletovou zelení a dále provozní areály. Přístup je z nezpevněné polní cesty z jihu. Z hlediska územního plánu obce Moravany u Brna je pozemek parc.č. 1200/35 součástí zemědělských ploch – I.třída ochrany.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Moravany, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace