Soubor movitých věcí: Elektronika (TV Samsung, 2x TV LG, kopírka Minulta a Toshiba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 2/18-13
Nejnižší podání 5.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

4057355f
7.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4057355f 7.000 Kč 22.3.2018 11:47:39.486448
84055124 6.550 Kč 22.3.2018 11:47:28.869113
4057355f 6.500 Kč 22.3.2018 11:44:07.507415
84055124 6.050 Kč 22.3.2018 11:42:26.327525
4057355f 6.000 Kč 22.3.2018 11:42:00.257241
a5ff437d 5.850 Kč 22.3.2018 11:41:32.235901
4057355f 5.800 Kč 22.3.2018 11:37:24.504374
84055124 5.750 Kč 22.3.2018 11:37:11.685917
4057355f 5.700 Kč 22.3.2018 11:34:41.340801
84055124 5.600 Kč 22.3.2018 11:31:36.634045
a5ff437d 5.550 Kč 22.3.2018 11:29:06.286436
84055124 5.500 Kč 22.3.2018 11:14:24.937859

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 DD 2/18-13
Začátek dražby22.03.2018 11:00
Konec dražby22.03.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)16.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání

zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené
adrese exekutorského úřadu nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny,
a.s.. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0218013, a s uvedením specifického
symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího
podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li
vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo
souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na
vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na
vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k
vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 15.3.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace