Přívěsný vozík Agados VZ 21 - technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 20076/08-320
Nejnižší podání 4.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 40

Nejvyšší podání

ec1e91bc
7.300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ec1e91bc 7.300 Kč 19.4.2018 10:42:05.315934
c1416da8 7.250 Kč 19.4.2018 10:38:06.945062
65d79405 7.200 Kč 19.4.2018 10:36:16.069349
8ba13cae 7.100 Kč 19.4.2018 10:33:42.318929
65d79405 7.000 Kč 19.4.2018 10:33:12.749052
d51e0e83 6.600 Kč 19.4.2018 10:32:27.783705
8ba13cae 6.550 Kč 19.4.2018 10:31:04.089623
d51e0e83 6.450 Kč 19.4.2018 10:30:57.660759
65d79405 6.400 Kč 19.4.2018 10:30:32.089105
8ba13cae 6.350 Kč 19.4.2018 10:28:02.367005
c1416da8 6.300 Kč 19.4.2018 10:26:59.099904
8ba13cae 6.250 Kč 19.4.2018 10:26:33.263468
ec1e91bc 6.200 Kč 19.4.2018 10:26:13.299452
d51e0e83 6.150 Kč 19.4.2018 10:25:36.620705
c1416da8 6.100 Kč 19.4.2018 10:25:29.247292
8ba13cae 6.050 Kč 19.4.2018 10:25:19.983248
c34b2e5c 6.000 Kč 19.4.2018 10:24:46.980350
8ba13cae 5.500 Kč 19.4.2018 10:24:37.943750
c34b2e5c 5.150 Kč 19.4.2018 10:24:20.458913
8ba13cae 5.100 Kč 19.4.2018 10:24:15.338219
c34b2e5c 5.050 Kč 19.4.2018 10:24:05.973778
c1416da8 5.000 Kč 19.4.2018 10:23:17.503016
8ba13cae 4.950 Kč 19.4.2018 10:20:20.637938
9c70b443 4.900 Kč 19.4.2018 10:14:00.882015
772c7196 4.600 Kč 19.4.2018 10:12:36.420208
01526577 4.550 Kč 19.4.2018 10:12:04.792782
9c70b443 4.500 Kč 19.4.2018 10:11:40.471322
8ba13cae 4.400 Kč 19.4.2018 10:06:06.580295
bb6d30de 4.350 Kč 19.4.2018 10:05:01.668717
8ba13cae 4.300 Kč 19.4.2018 10:04:04.553270
bb6d30de 4.250 Kč 19.4.2018 10:03:46.676344
03f9b223 4.200 Kč 19.4.2018 10:03:09.510863
bb6d30de 4.150 Kč 19.4.2018 10:01:40.119321
8ba13cae 4.100 Kč 19.4.2018 10:00:51.399066
03f9b223 4.050 Kč 19.4.2018 10:00:35.251526
8ba13cae 4.000 Kč 19.4.2018 10:00:09.537095

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 20076/08-320
Začátek dražby19.04.2018 10:00
Konec dražby19.04.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání4.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.


Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0820076320, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.4.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného a manželky, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace