ZEPTER TF-110 STANDARD - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 696/06-215
Nejnižší podání 8.200 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 10

Nejvyšší podání

50e8c568
9.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
50e8c568 9.100 Kč 17.4.2018 11:38:24.040064
32a68c95 9.050 Kč 17.4.2018 11:37:57.736608
50e8c568 9.000 Kč 17.4.2018 11:35:14.296586
6d548025 8.900 Kč 17.4.2018 11:34:55.550839
50e8c568 8.850 Kč 17.4.2018 11:34:47.636508
6d548025 8.800 Kč 17.4.2018 11:34:12.735985
50e8c568 8.750 Kč 17.4.2018 11:34:00.375527
32a68c95 8.650 Kč 17.4.2018 11:33:08.140058
50e8c568 8.600 Kč 17.4.2018 11:32:51.424497
6d548025 8.550 Kč 17.4.2018 11:31:27.023691
50e8c568 8.500 Kč 17.4.2018 11:31:20.102162
6d548025 8.450 Kč 17.4.2018 11:31:08.974245
32a68c95 8.400 Kč 17.4.2018 11:30:56.925065
6d548025 8.350 Kč 17.4.2018 11:30:26.654343
7692d225 8.300 Kč 17.4.2018 11:27:54.182048
32a68c95 8.250 Kč 17.4.2018 11:23:14.343636
50e8c568 8.200 Kč 17.4.2018 11:14:48.052498

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 696/06-215
Začátek dražby17.04.2018 11:00
Konec dražby17.04.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání8.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.600 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0600696215, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.4.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinné, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace