Podíl 7/36 rodinného domu v obci Hlinsko, okres Chrudim

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 8028/15-96
Nejnižší podání 104.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

87928596
104.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
87928596 104.000 Kč 17.5.2018 10:38:25.433596

KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 8028/15-96
Začátek dražby17.05.2018 10:30
Konec dražby17.05.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání104.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)156.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol8028155555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 7/36 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 477/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt č.p. 275, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 477/1), a dále pozemku p.č. 141/3 - zahrada, vše v k.ú. Hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim.

Bylo zjištěno, že výše uvedený objekt je využit jako objekt bydlení s nebytovými prostory.
Dne 22.12.1997 pod č.j. výst. 1859/97/Ha Městský úřad v Hlinsku, odbor výstavby a územního plánování povolil výměnu okna za dveře v přízemí rodinného domu Adámkova č.p. 275, Hlinsko na pozemku st. p. 477/1 v katastrálním území Hlinsko v Čechách v souvislosti se zřízením opravny televizorů.
Dne 10.1.2005 pod č.j. SÚ/R2087/2004 Stavební úřad Hlinsko povolil stavební úpravy obytné místnosti se změnou užívání na kancelář v přízemí rodinného domu Adámkova č.p. 275, Hlinsko na pozemku st. p. 477/1 v katastrálním území Hlinsko v Čechách.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části města Hlinsko, v řadové zástavbě jako řadový krajní.
Objekt se nachází na adrese: Adámkova třída 275, 539 01 Hlinsko. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (parkovišti). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2604/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a dále přes pozemek p.č. 3091 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ ve městě Hlinsko je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod.

Objekt sestává z prostor prodejny a kanceláře se sociálním zařízením a bytové jednotky se sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.

Původní stáří objektu je přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu lze uvažovat jako podprůměrný.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Adámkova třída 275, Hlinsko, okres Chrudim, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace