ZEPTER A3 SUPERGRILER VELKÝ + MIXSY - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 20029/14-97
Nejnižší podání 4.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

57c51a72
6.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
57c51a72 6.700 Kč 29.5.2018 12:08:52.034149
608a5732 6.650 Kč 29.5.2018 12:08:03.504753
57c51a72 6.600 Kč 29.5.2018 12:03:19.016979
768e503b 6.550 Kč 29.5.2018 12:02:27.078668
57c51a72 6.500 Kč 29.5.2018 11:58:16.620375
768e503b 6.450 Kč 29.5.2018 11:57:50.777196
57c51a72 6.400 Kč 29.5.2018 11:53:24.393666
608a5732 6.350 Kč 29.5.2018 11:52:38.042352
57c51a72 6.300 Kč 29.5.2018 11:48:24.943344
768e503b 6.250 Kč 29.5.2018 11:47:04.326949
57c51a72 6.200 Kč 29.5.2018 11:43:58.004530
768e503b 6.150 Kč 29.5.2018 11:40:36.509751
57c51a72 6.100 Kč 29.5.2018 11:39:17.545929
768e503b 6.050 Kč 29.5.2018 11:38:48.993380
57c51a72 6.000 Kč 29.5.2018 11:37:28.073082
768e503b 5.750 Kč 29.5.2018 11:37:07.122315
57c51a72 5.700 Kč 29.5.2018 11:35:09.005616
768e503b 5.650 Kč 29.5.2018 11:34:43.204381
57c51a72 5.600 Kč 29.5.2018 11:34:10.274295
768e503b 5.550 Kč 29.5.2018 11:33:49.834887
57c51a72 5.500 Kč 29.5.2018 11:33:22.664465
768e503b 5.450 Kč 29.5.2018 11:32:59.611658
57c51a72 5.400 Kč 29.5.2018 11:32:41.397235
768e503b 5.200 Kč 29.5.2018 11:32:21.055398
57c51a72 5.150 Kč 29.5.2018 11:32:14.233215
768e503b 5.100 Kč 29.5.2018 11:31:51.678582
57c51a72 5.050 Kč 29.5.2018 11:31:23.774127
2a736764 5.000 Kč 29.5.2018 11:31:06.292979
768e503b 4.800 Kč 29.5.2018 11:30:45.122952
57c51a72 4.750 Kč 29.5.2018 11:29:39.384318
768e503b 4.700 Kč 29.5.2018 11:29:33.890395
2a736764 4.650 Kč 29.5.2018 11:29:15.939025
57c51a72 4.600 Kč 29.5.2018 11:29:06.000843
768e503b 4.550 Kč 29.5.2018 11:28:57.274177
57c51a72 4.500 Kč 29.5.2018 11:27:57.999370
768e503b 4.450 Kč 29.5.2018 11:27:44.291440
57c51a72 4.400 Kč 29.5.2018 11:27:21.309214
768e503b 4.350 Kč 29.5.2018 11:27:13.346798
2a736764 4.300 Kč 29.5.2018 11:27:05.137284
57c51a72 4.250 Kč 29.5.2018 11:26:01.366922
2a736764 4.200 Kč 29.5.2018 11:25:49.091914
57c51a72 4.150 Kč 29.5.2018 11:25:14.735330
2a736764 4.100 Kč 29.5.2018 11:24:56.330957
a482bc74 4.050 Kč 29.5.2018 11:24:37.922429
010e6ce5 4.000 Kč 29.5.2018 11:01:18.469957

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 20029/14-97
Začátek dražby29.05.2018 11:00
Konec dražby29.05.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání4.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1420029097, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 24.5.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace