Přívěsný vozík STEMA KOBRAS UNIVERSAL ST B 6075 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13781/17-63
Nejnižší podání 3.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 79

Nejvyšší podání

d13c3439
9.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d13c3439 9.100 Kč 17.5.2018 12:01:27.259050
9ec227ae 9.050 Kč 17.5.2018 11:59:13.494954
d13c3439 9.000 Kč 17.5.2018 11:58:56.442406
9ec227ae 8.950 Kč 17.5.2018 11:58:51.132380
d13c3439 8.900 Kč 17.5.2018 11:58:45.702485
9ec227ae 8.850 Kč 17.5.2018 11:58:40.515713
d13c3439 8.800 Kč 17.5.2018 11:58:33.527366
9ec227ae 8.750 Kč 17.5.2018 11:58:24.171955
d13c3439 8.700 Kč 17.5.2018 11:58:20.801933
9ec227ae 8.650 Kč 17.5.2018 11:58:09.881698
d13c3439 8.600 Kč 17.5.2018 11:58:06.035121
9ec227ae 8.550 Kč 17.5.2018 11:57:55.536204
d13c3439 8.500 Kč 17.5.2018 11:57:51.621760
9ec227ae 8.450 Kč 17.5.2018 11:57:44.920352
d13c3439 8.400 Kč 17.5.2018 11:57:34.201099
9ec227ae 8.350 Kč 17.5.2018 11:57:25.624715
d13c3439 8.300 Kč 17.5.2018 11:54:18.459688
9ec227ae 8.250 Kč 17.5.2018 11:53:59.968922
d13c3439 8.200 Kč 17.5.2018 11:53:43.595943
e62146f1 8.150 Kč 17.5.2018 11:53:37.281650
d13c3439 8.100 Kč 17.5.2018 11:51:00.455999
e62146f1 8.050 Kč 17.5.2018 11:50:50.527485
d13c3439 8.000 Kč 17.5.2018 11:44:47.815021
e62146f1 7.950 Kč 17.5.2018 11:42:13.508154
d13c3439 7.900 Kč 17.5.2018 11:41:44.604483
e62146f1 7.850 Kč 17.5.2018 11:41:29.475696
d13c3439 7.800 Kč 17.5.2018 11:39:01.954793
e62146f1 7.750 Kč 17.5.2018 11:37:24.368707
d13c3439 7.700 Kč 17.5.2018 11:33:39.662337
e62146f1 7.650 Kč 17.5.2018 11:33:34.322536
d13c3439 7.150 Kč 17.5.2018 11:32:50.528056
a8f4c244 7.100 Kč 17.5.2018 11:32:25.664390
d13c3439 7.050 Kč 17.5.2018 11:32:11.527666
a8f4c244 7.000 Kč 17.5.2018 11:32:01.175050
d13c3439 6.950 Kč 17.5.2018 11:31:48.969931
debc283b 6.900 Kč 17.5.2018 11:31:40.111882
d13c3439 6.850 Kč 17.5.2018 11:31:32.664572
a8f4c244 6.800 Kč 17.5.2018 11:31:18.627841
d13c3439 6.750 Kč 17.5.2018 11:31:14.537179
8e07d4b1 6.700 Kč 17.5.2018 11:31:09.069065
d13c3439 6.200 Kč 17.5.2018 11:30:58.349038
2139d31b 6.150 Kč 17.5.2018 11:30:54.354447
a8f4c244 6.050 Kč 17.5.2018 11:30:50.386875
8e07d4b1 6.000 Kč 17.5.2018 11:30:40.040629
a8f4c244 3.200 Kč 17.5.2018 11:30:34.094130
d13c3439 3.150 Kč 17.5.2018 11:30:30.565183
e62146f1 3.100 Kč 17.5.2018 11:30:26.893477
a8f4c244 3.050 Kč 17.5.2018 11:30:21.164394
2139d31b 3.000 Kč 17.5.2018 11:30:04.806293

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13781/17-63
Začátek dražby17.05.2018 11:30
Konec dražby17.05.2018 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1713781063, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 10.5.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně ji


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace