Rodinný dům v obci Štěpánov

Do začátku dražby zbývá: 22 dnů 14 hodin 34 minut 37 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 5/2018
Nejnižší podání 990.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 5/2018
Začátek dražby14.06.2018 11:00
Konec dražby14.06.2018 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání990.000 Kč
Cena předmětu dražby1.955.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol52018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 

Objekt k bydlení č.p. 327, součást pozemku parc. č. 1621.

Oceňovaný rodinný dům s navazující hospodářskou částí je samostatně stojící, nepodsklepený, v části s jedním nadzemním podlažím a půdou, v části se dvěmi nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel v tl. 60 cm. Stropy s rovným podhledem. Střecha je sedlová s krytinou z tašek a vlnitého eternitu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyních a sociálních prostorách. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře hladké plné a prosklené. Podlahy v obytných místnostech tvoří parkety a betonový povrch, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby a betonové povrchy. Vytápění domu je ústřední, prostřednictvím kamen na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyní tvoří kuchyňské linky (na hranici životnosti). Vybavení sanity tvoří vany, umyvadla a WC.

Dispoziční řešení:

1.NP – zádveří, kuchyňský kout, 4 pokoje, koupelna a WC

2. NP – chodba, kuchyně, 3 pokoje, koupelna s WC a půdní prostory

Objekt je napojen na IS: elektro a voda. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy. Plyn není proveden.

Zastavěná plocha objektu vč. navazující hospodářské části činí cca 156 m2, z toho zastavěná plocha obytné části činí cca 140 m2 a zastavěná plocha hospodářské části činí cca 16 m2. Obytná plocha domu činí cca 182m2.

Rodinný dům je v užívání více jak 100 let. V průběhu své životnosti byla prováděna pouze základní údržba.

 

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v okrese Olomouc, v obci Štěpánov, při ul. Horní, v okrajové části obce, cca 250 m od zastávky bus „Štěpánov, rozc. Krnovská“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k objektu z pozemku parc.č. 1850, který je ve vlastnictví Obce Štěpánov. V obci Štěpánov je k dispozici kompletní občanská vybavenost.

Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. 1621, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 327 a pozemky parc.č. 1622 a 1623, včetně součástí a příslušenství.

Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:

a) venkovní úpravy

- přípojky inženýrských sítí (voda a elektro), žumpa, zpevněné plochy, oplocení, vrata a vrátka

b) trvalé porosty

- na pozemcích se nachází trvalé porosty – ovocné a okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří

c) 2x studna

- kopané studny

d) 2x hospodářská budova

jedná se o přízemní, nepodsklepené, zděné stavby, které nejsou zapsány, ani zakresleny v Katastru nemovitostí. Zastavěná plocha činí cca 25 m2 a 30 m2.

Pozitiva oceňované nemovité věci:

- umístění v klidné lokalitě k bydlení

- dostatečná výměra pozemků ve funkčním celku

Negativa oceňované nemovité věci:

- špatný stav domu s nutností dalších investic na rekonstrukci domu

Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, studny, trvalé porosty, hospodářské budovy a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 1 600 m2. Příslušenství nemovité věci je standardního rozsahu.
Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 24.04.2018 v 09:00 hodin
2. termín dne 16.05.2018 v 13:00 hodin
3. termín dne 29.05.2018 v 17:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 327 (Horní č. orientační 52), stavba stojí na pozemku parc. č. 1621, jak jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 378, v katastrálním území Štěpánov u Olomouce, v obci Štěpánov, Okres Olomouc.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horní 327/52, Štěpánov, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace