Automobil Škoda Octavia Kombi - Velký TP a techn. stav ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 4/18
Nejnižší podání 22.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 22

Nejvyšší podání

4bd7054b
25.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4bd7054b 25.000 Kč 31.5.2018 11:48:39.467547
3a1b0c3c 23.050 Kč 31.5.2018 11:46:58.542993
4bd7054b 23.000 Kč 31.5.2018 11:42:05.472853
3a1b0c3c 22.550 Kč 31.5.2018 11:41:47.215778
4bd7054b 22.500 Kč 31.5.2018 11:37:05.298242
3a1b0c3c 22.300 Kč 31.5.2018 11:36:11.454654
4bd7054b 22.250 Kč 31.5.2018 11:31:33.912487
3a1b0c3c 22.200 Kč 31.5.2018 11:30:47.433850
4bd7054b 22.150 Kč 31.5.2018 11:26:34.057489
3a1b0c3c 22.050 Kč 31.5.2018 11:22:53.835711
4bd7054b 22.000 Kč 31.5.2018 11:17:43.047611

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 4/18
Začátek dražby31.05.2018 11:00
Konec dražby31.05.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání22.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)není uvedeno
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0418003, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 24.5.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců navrhovatele, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace