1/2 pozemku s rozestavěnou stavbou rodinného domu v obci Šaratice, okres Vyškov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2782/15-186
Nejnižší podání 833.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

66a4e0fb
833.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
66a4e0fb 833.333 Kč 7.6.2018 13:29:06.829324

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2782/15-186
Začátek dražby07.06.2018 13:00
Konec dražby07.06.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání833.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.250.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1502782186
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Součástí je rozestavěná stavba rodinného domu strojící na parc.č. 158, neevidována v katastru nemovitostí, stavba povolena na základě Stavebního povolení č. 215/90 ze dne 2.8.1990, vydaného stavebním úřadem Slavkov u Brna.

Rozestavěná stavba rodinného domu na pozemku p.č. 158:
Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou stavbu rodinného domu, koncový řadový dům, typový s garáží. Dům je podsklepený a má dvě nadzemní podlaží (přízemí a podkroví). Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.
Dle poskytnutých podkladů a sdělení spoluvlastnice oceňovaného majetku, paní Zdražilové, bylo se stavbou rodinného domu započato v roce 1990. Následně bylo stavební povolení několikrát prodlouženo. Rodinný dům je dlouhodobě rozestavěný, ke dni ocenění dokončen cca ze 78%. Chybí nášlapné vrstvy podlah, interiérové dveře, dopojení zdroje vytápění, lokálně kompletace elektroinstalace, v podkroví chybí obklad koupelny včetně zařizovacích předmětů. Z exteriéru chybí většina fasádní omítky, nejsou provedeny přípojky inženýrských sítí, všechny sítě jsou velice dobře dostupné. Ke dni ocenění je dům neuživatelný, předpokládané minimální náklady na dokončení, resp. uvedení do uživatelného stavu v současné době odhadujeme ve výši cca 700.000,- až 1.000.000,- Kč (dle standardu vybavení a provedení).
Co se týče stavebně technického stavu domu, tento je v podprůměrném stavu, dlouhodobě bez údržby, nedokončený. Některé prvky krátkodobé životnosti, byť nové a nepoužívané, již v současné době vykazují znaky morálního zastarávání. Pro současné standardy moderního bydlení již některé prvky a konstrukce nevyhovují (stáří cca 30 let), předpoklad modernizace. V suterénu je patrná zvýšená vlhkost zdiva.
 
Stavebně technický stav navazující garáže je velice špatný. Příslušenství domu tvoří stavba garáže navazující na rodinný dům, oplocení části pozemku, studna a opěrná stěna. Garáž je přízemní zděná, stropy skládané (I profily a keramické desky). Bez rozvodů sítí, bez omítek. Plochá střecha bez krytiny, do objektu zatéká. Plechová garážová vrata dvoukřídlá, luxfery. Zastavěná plocha je 43 m2. Obstavěný prostor garáže je 112 m3. Stavba garáže je přízemní s úrovní podlahy ve výši podlahy suterénu domu. Garáž je rovněž nedokončená, nebyla však řádně zakonzervována, dlouhodobě vlivem povětrnostních podmínek degraduje, v současné době se z ekonomického hlediska jeví její oprava značně nákladná, přičemž náklady by velice pravděpodobně přesáhly náklady na výstavbu zcela nové garáže stejného rozsahu, v daném případě je lépe uvažovat s její demolicí. 
 
Předmětem ocenění je pouze jeden pozemek p.č. 158, evidovaný v KN jako zahrada. Pozemek je pravidelného, přibližně obdélníkového tvaru, rovinatého charakteru. Veškeré inženýrské sítě jsou dostupné na hranici pozemku.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šaratice, okres Vyškov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace