OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/12 pozemků Leština, okr. Ústí nad Orlicí

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 2034/11/EK
Nejnižší podání 21.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajPardubický kraj
OkresÚstí nad Orlicí
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 2034/11/EK
Začátek dražby16.10.2018 09:00
Konec dražby16.10.2018 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání21.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)42.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175335/6800
Variabilní symbol203411
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/12 pozemků Leština, okr. Ústí nad Orlicí


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Praha 3, Hradecká 2526/3, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (132 EX 6238/10), 6.skupina.

 

Přihláška č.l. 92 doručena dne 05.05.2017.

 

2) Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171, zast. Mgr. Peterem Olejárem, advokátem, ve výši 14.111,58 Kč, rozhodné datum 22.06.2010 – zahájení ex.řízení, 3.skupina.

 

Přihláška č.l. 96 doručena dne 19.06.2017.

 

3) Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171, zast. JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem ve výši:

 

- 6.902,25 Kč, rozhodné datum 19.12.2012 – zahájení ex.řízení, 3.skupina,

- 6.860,19 Kč, rozhodné datum 21.06.2012 – zahájení ex.řízení, 3.skupina,

- 6.858,25 Kč, rozhodné datum 05.10.2012 – zahájení ex.řízení, 3.skupina.

 

Přihláška č.l. 102, 106, 110 doručena dne 20.06.2017.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Leština, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace