Podíl 1/2 na pozemcích v obci Borotice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 EX 481/13 - 272
Nejnižší podání 10.420 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

136e2511
22.421 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
136e2511 22.421 Kč 18.9.2018 11:15:51.773738
62dd22f9 21.421 Kč 18.9.2018 11:11:18.923158
136e2511 20.421 Kč 18.9.2018 11:06:41.167496
62dd22f9 19.421 Kč 18.9.2018 11:02:29.201991
136e2511 18.421 Kč 18.9.2018 10:57:51.544245
5b74feec 17.420 Kč 18.9.2018 10:57:10.068292
136e2511 16.420 Kč 18.9.2018 10:04:53.360484
99c4822b 14.420 Kč 18.9.2018 10:03:06.297022
136e2511 13.420 Kč 18.9.2018 10:01:36.798867
5b74feec 11.420 Kč 18.9.2018 10:01:02.081660
136e2511 10.420 Kč 18.9.2018 10:00:09.414606

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158 EX 481/13 - 272
Začátek dražby18.09.2018 10:00
Konec dražby18.09.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání10.420 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.630 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.998 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol48113
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky, jejichž oceňovaný podíl ve výši 1/2 je předmětem dražby, jsou situovány mimo zastavěnou část obce, po levé straně státní silnice č. 119 z Dobříše na Sedlčany, od zastavěného území obce Borotice vzdáleny přibližně 600 m. Obec Borotice má 350 obyvatel, v obci je obděláváno 1 900 ha zemědělské půdy. Oceňované pozemky vytváří spolu jeden funkční celek bez ohledu na jejich druh, jde o zemědělsky užívané pozemky, poblíž osady Homole, přístupny ze silnice ve vzdálenosti 40 m po účelové cestě. Pozemky jsou mírně svažité k jihu, na hranici zemědělské půdy s lesním komplexem, v terénu nelze identifikovat jejich hranici přesně, pouze dle způsobu užívání a sousedních parcel. Jde o parcely hnědé půdy, málo propustné, bez štěrku, nejsou součástí většího bloku zemědělské půdy. Vzhledem k jejich menší výměře je jejich zemědělské využití omezené, pouze vhodné na malovýrobu, přístup z účelové cesty.  


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Borotice, okres Příbram, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace