Dražba 1/3 pozemků - orné půdy a trvalého travnatého porostu v obci Okříšky

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 146 EX 944/12-117
Nejnižší podání 28.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

27627a55
37.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
27627a55 37.000 Kč 16.10.2018 10:15:55.148187
c7fa0a24 36.000 Kč 16.10.2018 10:09:31.096200
27627a55 35.000 Kč 16.10.2018 10:08:53.804100
c7fa0a24 34.000 Kč 16.10.2018 10:08:46.174860
27627a55 33.000 Kč 16.10.2018 10:07:52.083633
c7fa0a24 32.000 Kč 16.10.2018 10:07:25.098584
27627a55 31.000 Kč 16.10.2018 10:07:15.156962
02e88cd0 29.667 Kč 16.10.2018 10:01:39.794877
27627a55 28.667 Kč 16.10.2018 10:00:50.816383

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby146 EX 944/12-117
Začátek dražby16.10.2018 10:00
Konec dražby16.10.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Bulvas Jiří, JUDr.
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Silvio Strnad
mobil: +420 286 028 055
silvio.strnad@exekutorpraha1.cz


Nejnižší podání28.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)43.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka199766547/0600
Variabilní symbol94412999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 792/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 793/1 - orná půda a pozemku p.č. 794/2 - orná půda, vše v k.ú. Okříšky, obec Okříšky, okres Třebíč, které jsou situovány v jihovýchodní okrajové části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Okříšky, okres Třebíč, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace