Rodinný dům s pozemky v obci Vysoký Újezd, okr. Beroun

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 145 EX 169/16-137
Nejnižší podání 4.267.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajStředočeský kraj
OkresBeroun
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby145 EX 169/16-137
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Sekyrka Hynek, Mgr.
Bryksova 818/48, 19800 Praha 14

Kontaktní osoba

Mgr. Hynek Sekyrka
telefon: 284 684 313, mobil: 606 033 366
posta@eupraha1.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Středa09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání4.267.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.400.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2489912329/0800
Variabilní symbol1691660
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o RD č.p.99 stavba stojící na pozemku st.56/3 včetně příslušenství a pozemku st.56/3, p.č. 237/9, 255/2 v obci Vysoký Újezd, k.ú.Vysoký Újezd u Berouna, okres Beroun, který je zapsán u KN Beroun na LV č.104. Jedná se o RD, který je částečně podsklepen má jedno podlaží, podkroví, sklonitou střechu, svislé nosné konstrukce zděné. Vybavení- ÚT, sporák, boiler. Přístup po zpevněné komunikaci, možnost napojení na inž.sítě.(elektro, plyn, voda, odkanalizováno).

Parkování před domem, na pozemku. Občanská vybavenost v obci. Dobrá dopravní dostupnost do centra Berouna, Prahy. U objektu se nacházejí inž.sítě, sklad, oploceni, zp.plocha, venkovní bazén.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice V Chaloupkách 99, Vysoký Újezd, okres Beroun, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.