OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/2 rod. rekr. v Tachově, okr. Tachov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 10673/09/MB-
Nejnižší podání 10.950 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

df10a60c
10.950 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
df10a60c 10.950 Kč 13.11.2018 9:30:07.889220

KrajPlzeňský kraj
OkresTachov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 10673/09/MB-
Začátek dražby13.11.2018 09:30
Konec dražby13.11.2018 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání10.950 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.900 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184282/6800
Variabilní symbol1067309
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražebná nemovitá věc představuje stavbu pro rodinnou rekreaci, která leží na pozemku jiného vlastníka parc. č. 3264/17 zapsané na LV 7148 k. ú. Tachov, a to podíl o velikosti id. 1/2. Předmětná nemovitá věc je umístěna v okrajové části města Tachov, na západním okraji. Jedná se o lokalitu chatové oblasti.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tachov, okres Tachov, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace