Podíl 1/2 na pozemcích Chvalíkovice

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 032EX193/12-362
Nejnižší podání 504.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby032EX193/12-362
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Opava, Aleš Chovanec, JUDr.
Veleslavínova 19, 746 01 Opava

Kontaktní osoba

Čestmír Holub
telefon: +420 553 613 305,
podatelna@exekutoropava.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0000:00 - 00:00
Úterý00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Středa00:00 - 00:0014:00 - 16:00
Čtvrtek00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Pátek00:00 - 00:00

Nejnižší podání504.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)756.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5015018820/5500
Variabilní symbol19312
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemky v obci Chvalíkovice jsou mimo zastavěné území obce, pouze pozemek pč. 500/1 je v územním plánu obce situován v rezervní zóně určené k bydlení.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Chvalíkovice, okres Opava, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.