RD v podílu o velikosti 7/10 v obci Vělopolí

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 7114/15-57
Nejnižší podání 720.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 7114/15-57
Začátek dražby11.12.2018 08:30
Konec dražby11.12.2018 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání720.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.080.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol7114155555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:

a) nemovité věci povinného v podílu o velikosti 7/10:

- stavba číslo popisné 67, stojící na pozemku parcelní číslo 411/1 (LV 32), způsob využití rod. dům,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální

pracoviště Třinec, pro obec Vělopolí, katastrální území Vělopolí, na listu vlastnictví č. 64,

a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: oplocení, zpevněné plochy, dřevěný altán, zděná kůlna.

b) nemovité věci povinného:

- pozemek parcelní číslo 410, o výměře 2160 m2, druh pozemku orná půda,

- pozemek parcelní číslo 411/1, o výměře 136 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí

stavba číslo popisné 67, způsob využití rod. dům (LV 64),

- pozemek parcelní číslo 412, o výměře 686 m2, druh pozemku zahrada

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální

pracoviště Třinec, pro obec Vělopolí, katastrální území Vělopolí, na listu vlastnictví č. 32,

a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno.

Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°41'59.681"N 18°35'2.646"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace