Pozemky v obci Strážnice, k.ú. Strážnice na Moravě, okres Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 18200/14-153
Nejnižší podání 357.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

9da10610
357.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9da10610 357.500 Kč 13.12.2018 13:20:08.483692

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 18200/14-153
Začátek dražby13.12.2018 13:00
Konec dražby13.12.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání357.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)715.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota35.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1418200153
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v okolí města Strážnice, většinou mimo zastavěnou část města. Pouze pozemky parc.č. 2862/15, 7407/18 a 7407/54 se nacházejí na okraji zastavěného území města.

Pozemek parc.č. 2001/5 vedený jako orná půda se nachází severovýchodně od města na levém břehu říčky Veličky, je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.
Pozemek parc.č. 2862/15 vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace se nachází na jižním okraji obce, je součástí komunikace se zpevněným povrchem.
Pozemky parc.č. 4217, 4218, 4219, 4220 a 4221 (vedené jako zahrada, orná půda nebo vinice) tvoří jeden souvislý pruh a nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 2 km jižně směrem na Radějov. Pozemky se nacházejí v lokalitě vinic a zahrad, původně se zde nacházely vinice, nyní jsou pozemky velmi zanedbané porostlé náletovými stromy a keři. Přístup je z veřejné komunikace.
Pozemek parc.č. 5800/102 vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace je součástí vedlejší komunikace se zpevněným povrchem vedoucí směrem ke hranicím (cca 2 – 3 km od města).
Pozemek parc.č. 6617/570 vedený jako orná půda se nachází uprostřed většího zemědělského celku jižně od města směrem na Žerotín (cca 2 km), vede přes něj vedení VN.
Pozemky parc.č. 6643/235 a 6645/16 vedené jako orná půda se nachází jihozápadně od města na levém břehu říčky Radějovky, jsou přístupné z veřejné komunikace a jsou součástí větších celků.
Pozemky parc.č. 6764/70 a vedený jako orná půda se nachází severozápadně od města, západně od komunikace Petrov – Strážnice, je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, přístupný z veřejné komunikace, která se nachází na pozemku parc.č. 6768/1 vedeného jako ostatní komunikace a je rovněž předmětem ocenění. Na pozemek parc.č. 6643/235 navazuje pozemek parc.č. 11512, který je od něj oddělený veřejnou polní cestou.
Pozemky parc.č. 7407/18 a 7407/54 vedené jako orná půda se nachází na jižním okraji města, východně od ulice Za Drahou. Tyto pozemky jsou dle platného územního plánu města Strážnice v lokalitě ploch smíšených obytných. Tyto pozemky jsou v současnosti součástí většího zemědělského celku a jsou přístupné z veřejné komunikace.
Pozemky parc.č. 10914/59 a 10914/119 vedené jako orná půda se nachází mimo zastavěnou část města, jižně od města směrem na Žerotín (cca 2 km), jsou součástí většího celku.
Pozemek parc.č. 13554/29 vedený jako orná půdase nachází severně od města, mimo souvisle zastavěnou část, mezi řekou Moravou a říčkou Veličkou, na okraji většího pole.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Strážnice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace