Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na rodinném domě v obci Střibro

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 11813/09-196
Nejnižší podání 850.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajPlzeňský kraj
OkresTachov
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 11813/09-196
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání850.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.275.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200911813
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím.  V 1.PP je vestavěná zděná garáž. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Zastavěná plocha pozemku s nádvořím činí 345 m2, na stavební pozemek navazuje zahrada o celkové ploše 464 m2. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je dobrý, nemovitá věc odpovídá svým stavem pravidelné údržbě.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Přemyslova, Stříbro, okres Tachov, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.