Pozemek (trvalý travní porost) v obci Zvole, k.ú. Zvole u Zábřeha, okres Šumperk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2769/08-267
Nejnižší podání 42.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

07290766
80.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
07290766 80.000 Kč 17.1.2019 13:48:30.583445
65f03bbd 78.787 Kč 17.1.2019 13:44:35.837279
07290766 77.777 Kč 17.1.2019 13:42:00.093740
65f03bbd 72.727 Kč 17.1.2019 13:40:23.096169
07290766 71.000 Kč 17.1.2019 13:39:41.711835
65f03bbd 69.999 Kč 17.1.2019 13:37:28.321255
07290766 67.700 Kč 17.1.2019 13:36:23.170631
65f03bbd 66.666 Kč 17.1.2019 13:35:28.566997
07290766 63.000 Kč 17.1.2019 13:34:56.719521
923bd517 61.400 Kč 17.1.2019 13:34:37.627670
07290766 60.400 Kč 17.1.2019 13:31:43.333344
65f03bbd 59.400 Kč 17.1.2019 13:31:13.144006
923bd517 58.400 Kč 17.1.2019 13:31:06.566659
65f03bbd 57.400 Kč 17.1.2019 13:30:55.624104
923bd517 56.400 Kč 17.1.2019 13:30:27.076713
65f03bbd 55.400 Kč 17.1.2019 13:29:42.512403
923bd517 54.400 Kč 17.1.2019 13:29:16.648428
65f03bbd 53.400 Kč 17.1.2019 13:29:10.830201
923bd517 52.400 Kč 17.1.2019 13:28:51.421223
65f03bbd 51.400 Kč 17.1.2019 13:28:45.743463
923bd517 50.400 Kč 17.1.2019 13:28:38.925310
65f03bbd 49.400 Kč 17.1.2019 13:28:31.177413
923bd517 48.400 Kč 17.1.2019 13:28:23.776177
74879dd8 47.400 Kč 17.1.2019 13:28:09.248928
923bd517 46.400 Kč 17.1.2019 13:27:58.308134
65f03bbd 45.400 Kč 17.1.2019 13:27:45.635545
923bd517 44.400 Kč 17.1.2019 13:27:16.493345
65f03bbd 43.400 Kč 17.1.2019 13:26:54.445089
82de5fc7 42.400 Kč 17.1.2019 13:22:31.008399

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2769/08-267
Začátek dražby17.01.2019 13:00
Konec dražby17.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání42.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)63.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0802769267
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zemědělský pozemek, který je situovaný v severovýchodním okraji obce Zvole mimo zastavěné území. Pozemek se nachází v rámci většího zemědělského lánu, který je pravidelně obhospodařovaný. V den místního šetření byla na posuzovaném pozemku zaseta řepka olejka. Pozemek je převážně rovinatého charakteru a obdélníkového půdorysného tvaru. Na menší části pozemku se nachází náletové porosty a keře. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes polní cestu na pozemku p.č. 2871 (ostatní plocha, ostatní komunikace), který je ve vlastnictví obce Zvole, č. p. 123, 78901 Zvole.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Šumperku, Gen. Svobody 2790/38, 787 01 Šumperk, přihlásil dne 29.11.2018 pohledávky v celkové výši 557,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 63386461, se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, přihlásil dne 30.11.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Bednář Richard, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, IČ: 66241146, se sídlem Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, přihlásil dne 6.12.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ARGEMON INVEST s.r.o., IČ: 28067592, Dr. Stejskala 113/2, 370 0 České Budějovice, právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou Ph.D., advokátem, IČ: 66246971, nám. Přemysla Otakara II. 30A, 370 01 České Budějovice, přihlásil dne 9.1.2019 pohledávky v celkové výši 14.167,39 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ: 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, přihlásil dne 14.1.2019 pohledávky v celkové výši 201.690,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 5.933,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zvole, okres Šumperk, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace