Rekreační chata v obci Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 26949/14-189
Nejnižší podání 77.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

580e7e39
113.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
580e7e39 113.000 Kč 24.1.2019 14:03:05.712851
7ad1822a 108.000 Kč 24.1.2019 14:01:46.298853
580e7e39 107.000 Kč 24.1.2019 14:01:33.365902
7ad1822a 106.000 Kč 24.1.2019 13:56:43.305413
580e7e39 105.000 Kč 24.1.2019 13:55:42.052030
7ad1822a 104.000 Kč 24.1.2019 13:53:26.287837
580e7e39 103.000 Kč 24.1.2019 13:49:31.419106
7ad1822a 102.000 Kč 24.1.2019 13:48:00.994596
580e7e39 101.000 Kč 24.1.2019 13:45:50.953127
7ad1822a 100.000 Kč 24.1.2019 13:45:19.584686
580e7e39 99.000 Kč 24.1.2019 13:43:11.345271
7ad1822a 96.000 Kč 24.1.2019 13:42:58.795897
580e7e39 95.000 Kč 24.1.2019 13:39:41.006657
7ad1822a 92.000 Kč 24.1.2019 13:38:42.131585
580e7e39 91.000 Kč 24.1.2019 13:35:42.568736
7ad1822a 90.000 Kč 24.1.2019 13:32:53.631024
580e7e39 88.500 Kč 24.1.2019 13:32:10.328946
7ad1822a 87.500 Kč 24.1.2019 13:32:04.660570
580e7e39 86.500 Kč 24.1.2019 13:31:30.857414
7ad1822a 85.500 Kč 24.1.2019 13:31:25.814375
580e7e39 84.500 Kč 24.1.2019 13:31:15.629424
7ad1822a 83.500 Kč 24.1.2019 13:31:07.545526
580e7e39 82.500 Kč 24.1.2019 13:29:54.860358
7ad1822a 81.500 Kč 24.1.2019 13:29:48.922592
580e7e39 80.500 Kč 24.1.2019 13:27:28.816472
7ad1822a 79.500 Kč 24.1.2019 13:27:17.721855
580e7e39 78.500 Kč 24.1.2019 13:14:05.112772
7ad1822a 77.500 Kč 24.1.2019 13:03:59.768673

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 26949/14-189
Začátek dražby24.01.2019 13:00
Konec dražby24.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání77.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)155.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1426949189
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt pro rodinnou rekreaci (chata) č.e. 6 je samostatně stojící stavba, která má zřejmě suterén částečně zapuštěný do svažitého terénu a obytné přízemí. Stavba je pravděpodobně zděná s nízkou sedlovou střechou. Předpokládané konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle vzhledu a stavu objektu, které bylo možno vyhodnotit na základě prohlídky pouze přes oplocení, lze odhadovat stáří chaty až kolem 50 let. Vzhledem k nezpřístupnění objektu nebylo možné blíže zhodnotit provedení a stav konstrukcí. S ohledem na dostupné informace a celkový vzhled exteriéru objektu lze předpokládat vyšší morální opotřebení prvků krátkodobé životnosti, bez modernizace v posledních letech. S ohledem na stav vegetace kolem chaty se jeví, že tato není již delší dobu běžně užívána.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kudlovice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace