Automobil DACIA DUSTER - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 18191/17-44
Nejnižší podání 66.550 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 63

Nejvyšší podání

ba1fc812
123.564 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ba1fc812 123.564 Kč 21.2.2019 11:34:02.899914
03993c87 123.064 Kč 21.2.2019 11:33:35.358479
ba1fc812 122.564 Kč 21.2.2019 11:32:05.620315
03993c87 122.064 Kč 21.2.2019 11:31:45.792614
d41e04d6 121.564 Kč 21.2.2019 11:31:10.535091
03993c87 121.064 Kč 21.2.2019 11:28:20.321825
f80f5c63 120.564 Kč 21.2.2019 11:27:57.242927
2e07f88d 120.064 Kč 21.2.2019 11:27:42.843954
f80f5c63 115.064 Kč 21.2.2019 11:26:42.683794
ba1fc812 114.564 Kč 21.2.2019 11:26:32.991631
f80f5c63 114.064 Kč 21.2.2019 11:26:13.085051
03993c87 113.564 Kč 21.2.2019 11:25:52.666082
ba1fc812 113.064 Kč 21.2.2019 11:23:59.666706
f80f5c63 112.564 Kč 21.2.2019 11:23:48.798984
ba1fc812 112.064 Kč 21.2.2019 11:23:34.538848
c83c3219 110.064 Kč 21.2.2019 11:22:55.076065
ba1fc812 108.064 Kč 21.2.2019 11:21:23.968772
9c2ec07b 106.064 Kč 21.2.2019 11:21:12.145281
f80f5c63 105.564 Kč 21.2.2019 11:20:19.938621
9c2ec07b 105.064 Kč 21.2.2019 11:20:04.414128
ba1fc812 104.564 Kč 21.2.2019 11:17:58.231679
03993c87 104.064 Kč 21.2.2019 11:17:25.896485
ba1fc812 103.564 Kč 21.2.2019 11:16:55.638478
03993c87 103.064 Kč 21.2.2019 11:15:45.083020
ba1fc812 102.564 Kč 21.2.2019 11:14:49.969269
03993c87 102.064 Kč 21.2.2019 11:13:25.987661
fd330662 101.564 Kč 21.2.2019 11:11:40.725563
ba1fc812 101.050 Kč 21.2.2019 11:08:42.358540
3642c68f 100.550 Kč 21.2.2019 11:07:18.664895
fd330662 95.550 Kč 21.2.2019 11:07:03.153026
53827bb2 95.050 Kč 21.2.2019 11:06:54.728025
ba1fc812 94.550 Kč 21.2.2019 11:06:28.891886
3f1c78ba 94.050 Kč 21.2.2019 11:05:30.417216
bde51800 84.050 Kč 21.2.2019 11:04:59.336191
53827bb2 83.550 Kč 21.2.2019 11:04:45.952482
3f1c78ba 83.050 Kč 21.2.2019 11:04:40.885712
c83c3219 82.550 Kč 21.2.2019 11:03:32.634304
f749a367 67.550 Kč 21.2.2019 11:03:10.239622
c8f6baed 67.050 Kč 21.2.2019 11:00:46.731155
53827bb2 66.550 Kč 21.2.2019 11:00:28.073547

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 18191/17-44
Začátek dražby21.02.2019 11:00
Konec dražby21.02.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání66.550 Kč
Výsledná cena (odhadní)165.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1718191044, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.2.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00 Praha – Michle, IČ: 72080043, přihlásil dne 23.1.2019 pohledávku ve výši 977.053,00 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace