Soubor movitých věcí: Oblečení

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 17965/17-30
Nejnižší podání 447.700 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 0

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 17965/17-30
Začátek dražby19.02.2019 10:00
Konec dražby19.02.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání447.700 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.110.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1717965030, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na adrese kpt. Jaroše 94/I, 339 01 Klatovy, souřadnice (49.3956147N, 13.2917689E), dne 26.2.2019 od 9:00 hodin do 10:00 hodin za přítomnosti pracovníka exekutorského úřadu. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.2.2019 na adrese kpt. Jaroše 94/I, 339 01 Klatovy, souřadnice (49.3956147N, 13.2917689E), od 9:00 hodin do 10:00 hodin za přítomnosti pracovníka exekutorského úřadu. Zájemci o prohlídku movitých věcí jsou povinni se do 5.2.2019 nahlásit na e-mailové adrese vykon@exekutorsky.cz s uvedením: (jméno, příjmení, data narození, adresy a telefonního čísla). Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Řádně zaregistrovaným zájemcům bude po jejich registraci zaslán telefonický kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu, který bude přítomen u prohlídky movitých věcí.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Kpt. Jaroše 94, Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace