Dražba stánku bez pozemku, Brno - Židenice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 5223/17-30
Nejnižší podání 60.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

b6996d31
87.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b6996d31 87.667 Kč 12.2.2019 15:08:13.968998
3947857e 86.667 Kč 12.2.2019 15:06:47.371104
b6996d31 85.667 Kč 12.2.2019 15:01:54.850210
3947857e 84.667 Kč 12.2.2019 14:57:10.974843
b6996d31 83.667 Kč 12.2.2019 14:56:58.699732
3947857e 82.667 Kč 12.2.2019 14:56:35.695965
b6996d31 81.667 Kč 12.2.2019 14:56:17.825628
3947857e 80.667 Kč 12.2.2019 14:56:09.452280
b6996d31 79.667 Kč 12.2.2019 14:56:03.023406
3947857e 78.667 Kč 12.2.2019 14:52:58.737187
b6996d31 77.667 Kč 12.2.2019 14:52:27.966231
3947857e 76.667 Kč 12.2.2019 14:50:02.163838
b6996d31 75.667 Kč 12.2.2019 14:49:54.854490
3947857e 74.667 Kč 12.2.2019 14:45:15.177654
b6996d31 73.667 Kč 12.2.2019 14:44:54.768688
3947857e 72.667 Kč 12.2.2019 14:40:02.959785
b6996d31 71.667 Kč 12.2.2019 14:39:43.248713
3947857e 70.667 Kč 12.2.2019 14:39:36.160464
b6996d31 69.667 Kč 12.2.2019 14:39:26.461105
3947857e 68.667 Kč 12.2.2019 14:37:45.556549
b6996d31 67.667 Kč 12.2.2019 14:37:37.808696
3947857e 66.667 Kč 12.2.2019 14:37:04.329921
b6996d31 65.667 Kč 12.2.2019 14:36:56.767660
3947857e 64.667 Kč 12.2.2019 14:35:26.076847
b6996d31 63.667 Kč 12.2.2019 14:35:17.911994
3947857e 62.667 Kč 12.2.2019 14:30:30.162546
b6996d31 61.667 Kč 12.2.2019 14:29:39.125870
3947857e 60.667 Kč 12.2.2019 14:02:12.444504

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 5223/17-30
Začátek dražby12.02.2019 14:00
Konec dražby12.02.2019 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání60.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)91.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol52231730
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o kruhovou zděnou jednopodlažní stavbu prodejního stánku s protaženým zastřešením. Situováno v sídlištní zástavbě v městské části Brno - Židenice. Stavba je samostatně stojící, situovaná na rovinatém terénu. Do centra Brna je vzdálenost 6 km. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace. Upozorňujeme, že stavba stojí na pozemku jiného vlastníka (LV č. 10001 - vlastník Statutární město Brno).Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

čtvrť Brno-Židenice, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace