Automobil Mazda 323 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 33486/13-188
Nejnižší podání 11.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 17

Nejvyšší podání

6018db54
16.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6018db54 16.000 Kč 21.2.2019 12:04:59.474002
500b7c10 15.800 Kč 21.2.2019 12:04:27.491488
6018db54 15.600 Kč 21.2.2019 11:59:43.400629
500b7c10 15.400 Kč 21.2.2019 11:59:34.435376
6018db54 15.200 Kč 21.2.2019 11:55:59.873744
500b7c10 15.000 Kč 21.2.2019 11:55:56.581927
6018db54 14.800 Kč 21.2.2019 11:55:05.513942
500b7c10 14.600 Kč 21.2.2019 11:54:41.935268
6018db54 14.400 Kč 21.2.2019 11:53:54.887418
500b7c10 14.200 Kč 21.2.2019 11:52:37.845390
6018db54 14.000 Kč 21.2.2019 11:47:41.203844
5aee2b8a 13.800 Kč 21.2.2019 11:47:20.332430
6018db54 13.600 Kč 21.2.2019 11:43:46.259614
5aee2b8a 13.400 Kč 21.2.2019 11:43:05.120184
500b7c10 13.200 Kč 21.2.2019 11:38:11.881897
5aee2b8a 13.000 Kč 21.2.2019 11:34:02.833960
6018db54 12.800 Kč 21.2.2019 11:30:01.996592
f7a61801 12.600 Kč 21.2.2019 11:29:21.892382
6018db54 12.400 Kč 21.2.2019 11:28:48.558901
f7a61801 12.200 Kč 21.2.2019 11:27:39.746179
6018db54 12.000 Kč 21.2.2019 11:26:06.564310
500b7c10 11.800 Kč 21.2.2019 11:25:59.870255
e2aeb4a8 11.600 Kč 21.2.2019 11:22:45.215482
6018db54 11.400 Kč 21.2.2019 11:16:22.013705
e2aeb4a8 11.200 Kč 21.2.2019 11:15:50.324684
6018db54 11.000 Kč 21.2.2019 11:13:59.945456

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 33486/13-188
Začátek dražby21.02.2019 11:00
Konec dražby21.02.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání11.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)33.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1333486188, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.2.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace