Automobil CITROEN XSARA 1.6 I 16V BREAK - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1012/07-272
Nejnižší podání 7.700 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

cf0565b3
9.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cf0565b3 9.600 Kč 21.2.2019 12:20:33.096209
01eb9f5d 9.550 Kč 21.2.2019 12:20:03.819874
cf0565b3 9.500 Kč 21.2.2019 12:19:03.352543
01eb9f5d 9.450 Kč 21.2.2019 12:18:53.845121
cf0565b3 9.400 Kč 21.2.2019 12:16:39.247212
01eb9f5d 9.350 Kč 21.2.2019 12:16:05.375274
cf0565b3 9.300 Kč 21.2.2019 12:14:58.830635
01eb9f5d 9.250 Kč 21.2.2019 12:14:50.074184
cf0565b3 9.200 Kč 21.2.2019 12:13:51.942066
01eb9f5d 9.150 Kč 21.2.2019 12:13:40.207294
cf0565b3 9.100 Kč 21.2.2019 12:12:34.862429
01eb9f5d 9.050 Kč 21.2.2019 12:11:05.913388
cf0565b3 9.000 Kč 21.2.2019 12:10:47.663432
216f03c8 8.950 Kč 21.2.2019 12:10:30.541323
cf0565b3 8.900 Kč 21.2.2019 12:07:30.902644
01eb9f5d 8.850 Kč 21.2.2019 12:07:04.590471
216f03c8 8.800 Kč 21.2.2019 12:06:19.863024
01eb9f5d 8.750 Kč 21.2.2019 12:05:57.027789
cf0565b3 8.700 Kč 21.2.2019 12:05:28.933630
01eb9f5d 8.650 Kč 21.2.2019 12:03:17.885379
cf0565b3 8.600 Kč 21.2.2019 12:03:05.323099
01eb9f5d 8.400 Kč 21.2.2019 12:01:42.099433
cf0565b3 8.350 Kč 21.2.2019 12:00:04.027494
216f03c8 8.300 Kč 21.2.2019 11:59:53.892958
cf0565b3 8.250 Kč 21.2.2019 11:58:51.518798
216f03c8 8.200 Kč 21.2.2019 11:58:33.237518
06dfdf89 8.150 Kč 21.2.2019 11:58:28.025911
01eb9f5d 8.100 Kč 21.2.2019 11:57:18.009615
cf0565b3 8.050 Kč 21.2.2019 11:57:09.558230
01eb9f5d 8.000 Kč 21.2.2019 11:52:23.002538
cf0565b3 7.950 Kč 21.2.2019 11:51:15.295139
01eb9f5d 7.900 Kč 21.2.2019 11:50:54.553070
216f03c8 7.850 Kč 21.2.2019 11:50:33.256707
01eb9f5d 7.800 Kč 21.2.2019 11:44:47.218065
cf0565b3 7.750 Kč 21.2.2019 11:40:13.476804
01eb9f5d 7.700 Kč 21.2.2019 11:32:34.430672

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1012/07-272
Začátek dražby21.02.2019 11:30
Konec dražby21.02.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání7.700 Kč
Výsledná cena (odhadní)23.100 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0701012272, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.2.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného a manželky povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace