Dražba pozemků v k.ú. Stichovice

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 00976/18-101
Nejnižší podání 200.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 00976/18-101
Začátek dražby05.03.2019 10:00
Konec dražby05.03.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)300.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0097618
Specifický symbol55
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o pozemky parc. č. 1057, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 41 m2 a je zastavěn plochou pod chatou č.e. 876. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1059/5, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 328 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou velmi svažité, travnaté, udržované a oplocené dřevěným oplocením. Přístup na pozemky je po pozemcích v soukromém vlastnictví


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky ani nájemní či pachtovní práva nebyla zjištěna. Zjištěna byla naopak zákonná předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, a to předkupní právo vlastníků dražené stavby č.e. 876 k draženému pozemku parc. č. 1057 a naopak a dále předkupní právo spoluvlastníků dražené stavby č.e. 876 navzájem (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°27'55.63"N 17°2'14.36"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace