TV Sony, ser.no. 6068202, model: KDL-40R450C + DO

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 31329/07-173
Nejnižší podání 1.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 30

Nejvyšší podání

fa6c4c0e
4.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fa6c4c0e 4.200 Kč 5.3.2019 10:58:16.492836
28a8320c 4.150 Kč 5.3.2019 10:39:56.554653
fa6c4c0e 4.100 Kč 5.3.2019 10:39:47.019562
28a8320c 4.050 Kč 5.3.2019 10:39:35.411275
fa6c4c0e 4.000 Kč 5.3.2019 10:39:18.715139
28a8320c 3.750 Kč 5.3.2019 10:39:09.878581
fa6c4c0e 3.700 Kč 5.3.2019 10:39:03.273636
28a8320c 3.650 Kč 5.3.2019 10:38:58.529298
fa6c4c0e 3.600 Kč 5.3.2019 10:38:49.645713
28a8320c 3.550 Kč 5.3.2019 10:38:05.915216
fa6c4c0e 3.500 Kč 5.3.2019 10:37:42.475418
28a8320c 3.150 Kč 5.3.2019 10:37:12.654992
fa6c4c0e 3.100 Kč 5.3.2019 10:36:58.763049
28a8320c 3.050 Kč 5.3.2019 10:36:51.648690
fa6c4c0e 3.000 Kč 5.3.2019 10:32:03.259579
28d080fd 1.800 Kč 5.3.2019 10:31:54.915035
3e6d8314 1.750 Kč 5.3.2019 10:31:24.048862
70cd0e94 1.700 Kč 5.3.2019 10:31:12.315478
28d080fd 1.650 Kč 5.3.2019 10:31:04.307359
fa6c4c0e 1.600 Kč 5.3.2019 10:30:58.742095
28a8320c 1.550 Kč 5.3.2019 10:30:17.119161
544a4fcf 1.500 Kč 5.3.2019 10:30:06.448451

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 31329/07-173
Začátek dražby05.03.2019 10:30
Konec dražby05.03.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0731329173, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.2.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace