Automobil ŠKODA FABIA 6Y - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13166/16-90
Nejnižší podání 8.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 45

Nejvyšší podání

6b9c35de
30.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6b9c35de 30.000 Kč 21.3.2019 12:12:20.126577
566f906d 29.950 Kč 21.3.2019 12:07:34.148051
6b9c35de 29.900 Kč 21.3.2019 12:06:13.479815
566f906d 29.850 Kč 21.3.2019 12:01:35.820711
6b9c35de 29.800 Kč 21.3.2019 11:59:53.979528
566f906d 29.750 Kč 21.3.2019 11:56:53.132502
6b9c35de 29.700 Kč 21.3.2019 11:56:21.146317
566f906d 29.650 Kč 21.3.2019 11:54:06.683778
6b9c35de 29.600 Kč 21.3.2019 11:52:43.633149
566f906d 29.550 Kč 21.3.2019 11:48:43.854027
d629b3b5 29.500 Kč 21.3.2019 11:48:31.811916
566f906d 29.050 Kč 21.3.2019 11:48:05.985264
d629b3b5 29.000 Kč 21.3.2019 11:47:56.837246
566f906d 28.900 Kč 21.3.2019 11:47:40.083803
d629b3b5 28.850 Kč 21.3.2019 11:47:09.917174
566f906d 28.150 Kč 21.3.2019 11:46:39.199266
d629b3b5 28.100 Kč 21.3.2019 11:46:32.482098
566f906d 27.900 Kč 21.3.2019 11:46:12.183573
566f906d 27.850 Kč 21.3.2019 11:46:06.325721
d629b3b5 27.800 Kč 21.3.2019 11:44:48.337044
566f906d 27.750 Kč 21.3.2019 11:43:54.849007
d629b3b5 27.700 Kč 21.3.2019 11:43:24.891032
566f906d 27.650 Kč 21.3.2019 11:42:50.911135
78784989 27.600 Kč 21.3.2019 11:41:51.368942
566f906d 27.550 Kč 21.3.2019 11:41:40.504073
d629b3b5 27.500 Kč 21.3.2019 11:40:55.514280
566f906d 27.150 Kč 21.3.2019 11:40:26.758117
d629b3b5 27.100 Kč 21.3.2019 11:39:09.724286
566f906d 27.050 Kč 21.3.2019 11:38:10.831256
d629b3b5 27.000 Kč 21.3.2019 11:36:47.497095
78784989 26.600 Kč 21.3.2019 11:36:22.201316
566f906d 26.550 Kč 21.3.2019 11:35:59.222996
d629b3b5 26.500 Kč 21.3.2019 11:34:26.202982
0caace2e 25.500 Kč 21.3.2019 11:34:19.379646
78784989 25.450 Kč 21.3.2019 11:32:43.494352
adf56bbd 25.400 Kč 21.3.2019 11:32:32.521302
78784989 25.350 Kč 21.3.2019 11:32:26.774288
adf56bbd 25.300 Kč 21.3.2019 11:32:14.316576
0caace2e 25.250 Kč 21.3.2019 11:31:28.039613
adf56bbd 25.200 Kč 21.3.2019 11:30:58.277354
566f906d 25.150 Kč 21.3.2019 11:28:36.968065
78784989 25.100 Kč 21.3.2019 11:28:28.632260
566f906d 25.050 Kč 21.3.2019 11:28:01.585339
adf56bbd 25.000 Kč 21.3.2019 11:26:21.970913
78784989 24.300 Kč 21.3.2019 11:26:10.345313
566f906d 24.250 Kč 21.3.2019 11:25:59.059416
78784989 24.200 Kč 21.3.2019 11:25:53.645445
0caace2e 24.150 Kč 21.3.2019 11:25:37.945757
d629b3b5 24.100 Kč 21.3.2019 11:25:29.952205
566f906d 24.050 Kč 21.3.2019 11:25:20.280407
adf56bbd 24.000 Kč 21.3.2019 11:24:57.044621
566f906d 23.950 Kč 21.3.2019 11:23:41.234122
adf56bbd 23.900 Kč 21.3.2019 11:23:18.672741
3a55fa16 22.900 Kč 21.3.2019 11:23:10.887659
566f906d 22.850 Kč 21.3.2019 11:23:03.405314
adf56bbd 22.800 Kč 21.3.2019 11:22:57.787962
78784989 21.800 Kč 21.3.2019 11:22:19.102644
adf56bbd 21.750 Kč 21.3.2019 11:22:08.461880
566f906d 21.700 Kč 21.3.2019 11:22:02.736390
d629b3b5 21.650 Kč 21.3.2019 11:21:11.429319
adf56bbd 21.600 Kč 21.3.2019 11:20:24.560432
566f906d 21.550 Kč 21.3.2019 11:20:18.502024
d629b3b5 21.500 Kč 21.3.2019 11:20:12.861765
adf56bbd 21.450 Kč 21.3.2019 11:17:01.985856
579d46dd 20.450 Kč 21.3.2019 11:15:58.532216
78784989 20.400 Kč 21.3.2019 11:14:33.644105
adf56bbd 20.350 Kč 21.3.2019 11:14:16.116165
d629b3b5 20.300 Kč 21.3.2019 11:14:01.182082
adf56bbd 20.250 Kč 21.3.2019 11:12:03.128306
579d46dd 20.200 Kč 21.3.2019 11:09:33.364489
78784989 20.150 Kč 21.3.2019 11:09:27.840261
566f906d 20.100 Kč 21.3.2019 11:07:41.717400
78784989 20.050 Kč 21.3.2019 11:07:33.683499
f2e9afcc 20.000 Kč 21.3.2019 11:07:27.361147
d629b3b5 19.000 Kč 21.3.2019 11:07:17.490777
f2e9afcc 18.000 Kč 21.3.2019 11:07:10.842648
f1825794 17.000 Kč 21.3.2019 11:05:38.763944
78784989 16.100 Kč 21.3.2019 11:04:34.398655
f2e9afcc 16.050 Kč 21.3.2019 11:03:41.202232
193927fa 14.050 Kč 21.3.2019 11:03:28.646842
f1825794 14.000 Kč 21.3.2019 11:02:17.756390
78784989 13.150 Kč 21.3.2019 11:02:04.232649
f2e9afcc 13.100 Kč 21.3.2019 11:01:42.417966
193927fa 8.100 Kč 21.3.2019 11:01:28.851776
78784989 8.050 Kč 21.3.2019 11:01:12.022821
d4ca0134 8.000 Kč 21.3.2019 11:00:05.460763

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13166/16-90
Začátek dražby21.03.2019 11:00
Konec dražby21.03.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání8.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1613166090, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace