Byt 2+1 v obci Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8051/16-438
Nejnižší podání 121.880 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8051/16-438
Začátek dražby21.03.2019 13:00
Konec dražby21.03.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání121.880 Kč
Výsledná cena (odhadní)243.760 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1608051438
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Byt se nachází v 1.NP podsklepeného, zděného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Bytový dům je napojen na elektro, vlastní žumpu a vlastní studnu. V obci je možné napojení na kompletní IS. Objekt není vybaven žádným výtahem a je přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Parkování je možné na veřejném parkovišti před objektem. V roce 2008 byla provedena výměna žlabů a svodů.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna a WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění bytové jednotky je loklální kamny na tuhá paliva.

Celkový stavebně - technický stav a údržba bytové jednotky se jeví  jako podprůměrné.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, 26. dubna 10, Cheb, přihlásil dne 21.9.2011 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.800,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, Praha, zast. JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem, náměstí Míru 820/9, Praha, přihlásila dne 23.9.2011 pohledávku ve výši 1.334,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.Věcná břemena

Byla zjištěna následující závada, která prodejem v dražbě nezanikne: - Věcné břemeno (podle listiny) právo umístění a provozování distribuční soustavy k pozemku st.p.č. 518 v rozsahu geometrického plánu č. 780/624/2004, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035, povinnost k jednotce: 374/4. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 5.11.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.11.2004.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení prvního dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Českolipská 374, Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín, kraj Ústecký, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace