Automobil Ford Focus (ve velkém TP chybně označeno jako Toyota Focus) - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 17233/08-196
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 24

Nejvyšší podání

f4962ae2
15.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f4962ae2 15.800 Kč 21.3.2019 12:24:46.965660
e6c0568d 15.600 Kč 21.3.2019 12:21:47.198249
f4962ae2 15.400 Kč 21.3.2019 12:20:03.468216
e6c0568d 15.200 Kč 21.3.2019 12:18:30.589244
8acaac83 15.000 Kč 21.3.2019 12:16:45.036526
f4962ae2 14.800 Kč 21.3.2019 12:16:16.372226
8acaac83 14.600 Kč 21.3.2019 12:13:04.666950
303bd1e2 14.400 Kč 21.3.2019 12:12:20.951851
e6c0568d 14.200 Kč 21.3.2019 12:11:59.829569
f4962ae2 14.000 Kč 21.3.2019 12:10:02.030569
e6c0568d 13.800 Kč 21.3.2019 12:09:19.096935
8acaac83 13.600 Kč 21.3.2019 12:08:17.499839
e6c0568d 13.400 Kč 21.3.2019 12:08:04.402147
8acaac83 13.200 Kč 21.3.2019 12:07:50.255610
e6c0568d 13.000 Kč 21.3.2019 12:07:23.047617
8acaac83 12.100 Kč 21.3.2019 12:06:04.782018
e6c0568d 11.900 Kč 21.3.2019 12:05:21.112431
8acaac83 11.700 Kč 21.3.2019 12:04:57.539970
f3d8b407 11.500 Kč 21.3.2019 12:03:27.125455
f4962ae2 11.100 Kč 21.3.2019 12:01:51.397102
8acaac83 10.900 Kč 21.3.2019 12:00:58.824393
f3d8b407 10.700 Kč 21.3.2019 12:00:36.981335
8acaac83 10.200 Kč 21.3.2019 12:00:23.736530
f3d8b407 10.000 Kč 21.3.2019 12:00:11.464552

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 17233/08-196
Začátek dražby21.03.2019 12:00
Konec dražby21.03.2019 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0817233196, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace