Automobil Opel Meriva - (včetně klíčů a ORV); pojízdné; techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 50290/13-182
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 18

Nejvyšší podání

fd74a544
18.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fd74a544 18.500 Kč 21.3.2019 12:33:48.937104
c7dd7ea6 18.000 Kč 21.3.2019 12:33:25.035530
fd74a544 17.500 Kč 21.3.2019 12:32:32.434248
c7dd7ea6 17.000 Kč 21.3.2019 12:32:10.814465
fd74a544 16.500 Kč 21.3.2019 12:31:27.235227
c7dd7ea6 16.000 Kč 21.3.2019 12:31:11.773303
fd74a544 15.500 Kč 21.3.2019 12:28:22.211455
c7dd7ea6 15.000 Kč 21.3.2019 12:27:52.142102
fd74a544 14.300 Kč 21.3.2019 12:27:10.891744
b10f8451 14.100 Kč 21.3.2019 12:27:01.608543
fd74a544 13.800 Kč 21.3.2019 12:26:38.735641
b10f8451 13.600 Kč 21.3.2019 12:25:51.174808
fd74a544 13.400 Kč 21.3.2019 12:25:15.027004
b10f8451 13.200 Kč 21.3.2019 12:23:59.747838
c7dd7ea6 13.000 Kč 21.3.2019 12:23:16.332875
fe2f1866 12.800 Kč 21.3.2019 12:17:18.014161
fd74a544 12.600 Kč 21.3.2019 12:15:54.598385
fe2f1866 12.100 Kč 21.3.2019 12:12:26.083207
fd74a544 11.900 Kč 21.3.2019 12:11:41.824171
fe2f1866 11.700 Kč 21.3.2019 12:11:06.786520
fd74a544 11.500 Kč 21.3.2019 12:08:43.150608
a69a2d29 11.000 Kč 21.3.2019 12:07:41.215196
fd74a544 10.600 Kč 21.3.2019 12:07:26.088985
a69a2d29 10.400 Kč 21.3.2019 12:05:38.703644
fe2f1866 10.200 Kč 21.3.2019 12:02:52.534088
fd74a544 10.000 Kč 21.3.2019 12:01:44.972979

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 50290/13-182
Začátek dražby21.03.2019 12:00
Konec dražby21.03.2019 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1350290182, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace