Automobil PEUGEOT 307 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13943/16-153
Nejnižší podání 9.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 22

Nejvyšší podání

cf76770f
16.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cf76770f 16.400 Kč 4.4.2019 10:56:25.720036
9311da7e 16.350 Kč 4.4.2019 10:54:46.131071
cf76770f 16.300 Kč 4.4.2019 10:49:28.758948
9311da7e 16.250 Kč 4.4.2019 10:48:07.994550
cf76770f 15.250 Kč 4.4.2019 10:44:03.304208
9311da7e 15.200 Kč 4.4.2019 10:43:58.812649
cf76770f 14.200 Kč 4.4.2019 10:43:43.816250
9311da7e 14.150 Kč 4.4.2019 10:43:39.188971
cf76770f 13.150 Kč 4.4.2019 10:43:22.764250
9311da7e 13.100 Kč 4.4.2019 10:43:17.008411
cf76770f 12.100 Kč 4.4.2019 10:42:59.947995
9311da7e 12.050 Kč 4.4.2019 10:42:53.184195
cf76770f 11.050 Kč 4.4.2019 10:42:40.795947
c1ff15f2 11.000 Kč 4.4.2019 10:42:34.460093
cf76770f 10.950 Kč 4.4.2019 10:42:20.924527
9311da7e 10.900 Kč 4.4.2019 10:42:07.622717
cf76770f 10.850 Kč 4.4.2019 10:41:52.848123
9311da7e 10.800 Kč 4.4.2019 10:40:27.151080
cf76770f 10.750 Kč 4.4.2019 10:40:11.990922
1dbe843c 10.700 Kč 4.4.2019 10:39:59.240912
cf76770f 10.650 Kč 4.4.2019 10:39:25.139169
1dbe843c 10.600 Kč 4.4.2019 10:39:12.344851
9311da7e 10.550 Kč 4.4.2019 10:39:06.424061
cf76770f 10.500 Kč 4.4.2019 10:36:44.067378
9311da7e 10.450 Kč 4.4.2019 10:36:34.135084
cf76770f 10.400 Kč 4.4.2019 10:35:06.903713
9311da7e 10.350 Kč 4.4.2019 10:34:49.136343
cf76770f 10.300 Kč 4.4.2019 10:34:39.377792
d5cd37c3 10.250 Kč 4.4.2019 10:34:32.216235
c1ff15f2 9.250 Kč 4.4.2019 10:34:00.984924
d5cd37c3 9.200 Kč 4.4.2019 10:33:20.273487
cf76770f 9.150 Kč 4.4.2019 10:33:06.444159
9311da7e 9.100 Kč 4.4.2019 10:32:41.422762
1dbe843c 9.050 Kč 4.4.2019 10:32:12.897322
cf76770f 9.000 Kč 4.4.2019 10:31:00.904260

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13943/16-153
Začátek dražby04.04.2019 10:30
Konec dražby04.04.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání9.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)27.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1613943153, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace