ZEPTER - V-120 MINI VACSY;V-013-175 DOZA 1750 ML - NOVÉ V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2105/04-246
Nejnižší podání 2.180 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

828e8fae
3.680 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
828e8fae 3.680 Kč 2.4.2019 11:18:36.540660
a3bcb490 3.630 Kč 2.4.2019 11:18:22.911544
828e8fae 3.580 Kč 2.4.2019 11:18:00.408840
a3bcb490 3.530 Kč 2.4.2019 11:17:51.308094
828e8fae 3.480 Kč 2.4.2019 11:17:32.369367
a3bcb490 3.430 Kč 2.4.2019 11:17:20.757867
828e8fae 3.380 Kč 2.4.2019 11:15:03.179610
a3bcb490 3.330 Kč 2.4.2019 11:14:58.678442
828e8fae 3.280 Kč 2.4.2019 11:14:49.289044
a3bcb490 3.230 Kč 2.4.2019 11:14:43.758961
828e8fae 3.180 Kč 2.4.2019 11:14:31.909038
a3bcb490 3.130 Kč 2.4.2019 11:14:24.834024
828e8fae 3.080 Kč 2.4.2019 11:13:46.668626
a3bcb490 3.030 Kč 2.4.2019 11:13:38.033888
828e8fae 2.980 Kč 2.4.2019 11:13:27.018917
a3bcb490 2.930 Kč 2.4.2019 11:12:59.524492
828e8fae 2.880 Kč 2.4.2019 11:10:48.878778
a3bcb490 2.830 Kč 2.4.2019 11:10:29.946320
828e8fae 2.780 Kč 2.4.2019 11:08:18.486173
a3bcb490 2.730 Kč 2.4.2019 11:08:10.515363
828e8fae 2.680 Kč 2.4.2019 11:06:49.434518
a3bcb490 2.630 Kč 2.4.2019 11:06:30.158470
828e8fae 2.580 Kč 2.4.2019 11:06:13.067017
a3bcb490 2.530 Kč 2.4.2019 11:06:06.261852
828e8fae 2.480 Kč 2.4.2019 11:04:46.106823
a3bcb490 2.430 Kč 2.4.2019 11:04:18.447052
828e8fae 2.380 Kč 2.4.2019 11:03:13.268569
a3bcb490 2.330 Kč 2.4.2019 11:02:10.414873
828e8fae 2.280 Kč 2.4.2019 11:01:48.407156
a3bcb490 2.230 Kč 2.4.2019 11:01:36.922842
828e8fae 2.180 Kč 2.4.2019 10:59:18.067313

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2105/04-246
Začátek dražby02.04.2019 10:30
Konec dražby02.04.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.180 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.540 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0402105246, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

ulice Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace