Notebook Acer Aspire E1 572G

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2503/15-119
Nejnižší podání 2.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 27

Nejvyšší podání

bc1a5869
4.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bc1a5869 4.000 Kč 2.4.2019 11:59:12.776482
0260e551 3.850 Kč 2.4.2019 11:58:20.832175
bc0f415b 3.800 Kč 2.4.2019 11:58:01.643264
bc1a5869 3.733 Kč 2.4.2019 11:53:30.743606
0260e551 3.683 Kč 2.4.2019 11:49:47.113462
bc1a5869 3.633 Kč 2.4.2019 11:48:54.908326
0260e551 3.583 Kč 2.4.2019 11:44:45.167372
bc1a5869 3.533 Kč 2.4.2019 11:44:41.558489
c5e78857 3.483 Kč 2.4.2019 11:40:45.130762
37f1b255 3.433 Kč 2.4.2019 11:37:28.728101
c5e78857 3.383 Kč 2.4.2019 11:36:23.408692
bc0f415b 3.333 Kč 2.4.2019 11:34:52.033457
c5e78857 3.060 Kč 2.4.2019 11:34:27.707155
a5bb2a59 3.010 Kč 2.4.2019 11:32:28.763191
c5e78857 2.960 Kč 2.4.2019 11:31:43.252747
a5bb2a59 2.910 Kč 2.4.2019 11:31:24.623809
8f95a890 2.860 Kč 2.4.2019 11:30:36.078101
a5bb2a59 2.760 Kč 2.4.2019 11:29:11.636802
8f95a890 2.710 Kč 2.4.2019 11:28:50.456409
a5bb2a59 2.650 Kč 2.4.2019 11:28:29.576454
bc1a5869 2.600 Kč 2.4.2019 11:28:09.752516
a5bb2a59 2.550 Kč 2.4.2019 11:25:21.377821
bc1a5869 2.500 Kč 2.4.2019 11:25:17.314278
8f95a890 2.450 Kč 2.4.2019 11:23:07.252610
c5e78857 2.400 Kč 2.4.2019 11:22:30.897535
a5bb2a59 2.350 Kč 2.4.2019 11:19:57.714359
110ef366 2.300 Kč 2.4.2019 11:17:11.674828
bc1a5869 2.250 Kč 2.4.2019 11:16:53.710444
37f1b255 2.200 Kč 2.4.2019 11:15:09.572866
a5bb2a59 2.150 Kč 2.4.2019 11:14:26.950657
25b4682b 2.100 Kč 2.4.2019 11:04:11.305252
110ef366 2.050 Kč 2.4.2019 11:00:40.113093
bc1a5869 2.000 Kč 2.4.2019 11:00:10.338951

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2503/15-119
Začátek dražby02.04.2019 11:00
Konec dražby02.04.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1502503119, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace