Automobil FORD MONDEO - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4990/18-53
Nejnižší podání 70.180 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 54

Nejvyšší podání

d72a979d
160.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d72a979d 160.500 Kč 4.4.2019 12:10:01.198984
39ab8974 160.000 Kč 4.4.2019 12:05:43.696548
710ad79c 151.000 Kč 4.4.2019 12:04:56.978985
39ab8974 150.500 Kč 4.4.2019 12:04:20.944357
710ad79c 148.500 Kč 4.4.2019 12:04:10.420600
e0de43b7 148.000 Kč 4.4.2019 12:04:01.764366
710ad79c 147.500 Kč 4.4.2019 12:03:03.931890
933431f7 147.000 Kč 4.4.2019 12:02:54.141752
710ad79c 146.500 Kč 4.4.2019 12:02:38.932396
39ab8974 146.000 Kč 4.4.2019 12:02:31.741744
710ad79c 145.500 Kč 4.4.2019 12:01:36.979214
39ab8974 145.000 Kč 4.4.2019 12:01:12.457979
710ad79c 140.500 Kč 4.4.2019 12:00:10.004510
39ab8974 140.000 Kč 4.4.2019 11:57:49.001411
710ad79c 130.000 Kč 4.4.2019 11:57:06.948338
39ab8974 129.500 Kč 4.4.2019 11:56:59.350122
b7611c83 129.000 Kč 4.4.2019 11:56:47.929787
255b8fa8 128.500 Kč 4.4.2019 11:56:43.566735
39ab8974 128.000 Kč 4.4.2019 11:56:33.552912
710ad79c 127.500 Kč 4.4.2019 11:55:25.700639
39ab8974 127.000 Kč 4.4.2019 11:55:14.589867
710ad79c 122.000 Kč 4.4.2019 11:55:02.421332
596b790d 121.500 Kč 4.4.2019 11:54:04.919073
b7611c83 121.000 Kč 4.4.2019 11:53:46.677009
596b790d 120.500 Kč 4.4.2019 11:53:02.820204
d07cb8ed 120.000 Kč 4.4.2019 11:52:49.961490
39ab8974 119.000 Kč 4.4.2019 11:52:36.877777
255b8fa8 118.500 Kč 4.4.2019 11:51:05.817950
d07cb8ed 118.000 Kč 4.4.2019 11:50:18.723926
710ad79c 117.500 Kč 4.4.2019 11:50:01.606579
028f610e 117.000 Kč 4.4.2019 11:48:25.629899
255b8fa8 116.500 Kč 4.4.2019 11:47:11.226421
710ad79c 116.000 Kč 4.4.2019 11:46:04.518187
740d55b6 115.500 Kč 4.4.2019 11:44:10.785905
710ad79c 115.000 Kč 4.4.2019 11:43:51.804058
255b8fa8 114.000 Kč 4.4.2019 11:42:22.731120
028f610e 113.000 Kč 4.4.2019 11:42:08.873187
bbac8dea 112.500 Kč 4.4.2019 11:41:50.650009
255b8fa8 112.000 Kč 4.4.2019 11:41:14.710478
710ad79c 111.000 Kč 4.4.2019 11:41:03.516555
740d55b6 110.500 Kč 4.4.2019 11:40:54.641825
bbac8dea 100.500 Kč 4.4.2019 11:40:45.055820
710ad79c 94.500 Kč 4.4.2019 11:40:37.452260
255b8fa8 94.000 Kč 4.4.2019 11:40:29.326291
740d55b6 93.000 Kč 4.4.2019 11:40:13.471497
710ad79c 88.000 Kč 4.4.2019 11:40:01.254246
255b8fa8 87.500 Kč 4.4.2019 11:39:19.915028
710ad79c 87.000 Kč 4.4.2019 11:39:06.399065
255b8fa8 86.500 Kč 4.4.2019 11:38:56.991039
5e07f06a 86.000 Kč 4.4.2019 11:38:26.128713
255b8fa8 84.000 Kč 4.4.2019 11:38:07.142473
710ad79c 83.000 Kč 4.4.2019 11:37:55.352804
596b790d 82.500 Kč 4.4.2019 11:37:40.036913
b7611c83 82.000 Kč 4.4.2019 11:37:15.049862
d07cb8ed 81.500 Kč 4.4.2019 11:37:08.637302
710ad79c 81.000 Kč 4.4.2019 11:37:00.989657
bbac8dea 80.500 Kč 4.4.2019 11:36:48.446511
255b8fa8 77.180 Kč 4.4.2019 11:36:40.302653
d72a979d 76.680 Kč 4.4.2019 11:36:03.682381
710ad79c 76.180 Kč 4.4.2019 11:35:48.799355
5e07f06a 75.680 Kč 4.4.2019 11:35:28.582642
d72a979d 73.680 Kč 4.4.2019 11:34:43.648287
5e07f06a 72.680 Kč 4.4.2019 11:34:37.507911
710ad79c 72.180 Kč 4.4.2019 11:34:05.782342
b7611c83 71.680 Kč 4.4.2019 11:31:39.312209
d07cb8ed 71.180 Kč 4.4.2019 11:31:07.230871
39ab8974 70.680 Kč 4.4.2019 11:30:15.504537
710ad79c 70.180 Kč 4.4.2019 11:30:04.911669

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4990/18-53
Začátek dražby04.04.2019 11:30
Konec dražby04.04.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání70.180 Kč
Výsledná cena (odhadní)174.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21% DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1804990053, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.3.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel s Autoleasing, a.s., IČ: 27089444, Budějovická 1912/64b, Praha, přihlásil dne 1.4.2019 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva ve výši 107.354,- Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace