Automobil JEEP GRAND CHEROKEE WG - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 9833/15-151
Nejnižší podání 18.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 30

Nejvyšší podání

f90569d1
52.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f90569d1 52.000 Kč 18.4.2019 10:29:51.195538
c3aaff07 51.500 Kč 18.4.2019 10:29:33.105669
f90569d1 51.000 Kč 18.4.2019 10:21:38.468032
c3aaff07 50.000 Kč 18.4.2019 10:21:19.372284
f90569d1 47.000 Kč 18.4.2019 10:15:01.577788
c2e97c16 46.000 Kč 18.4.2019 10:11:46.550242
f90569d1 45.000 Kč 18.4.2019 10:08:29.290495
7e7e4e12 41.200 Kč 18.4.2019 10:08:14.919509
f90569d1 41.000 Kč 18.4.2019 10:03:53.468441
6c86fe6d 36.000 Kč 18.4.2019 10:03:25.807679
c3aaff07 35.000 Kč 18.4.2019 10:03:01.396406
f90569d1 32.200 Kč 18.4.2019 10:02:55.063769
c2e97c16 27.200 Kč 18.4.2019 10:02:44.963609
c819a2b3 26.200 Kč 18.4.2019 10:02:34.262166
f90569d1 26.000 Kč 18.4.2019 10:01:14.210734
c2e97c16 25.000 Kč 18.4.2019 10:01:08.777230
c3aaff07 24.000 Kč 18.4.2019 10:00:46.492587
f90569d1 23.000 Kč 18.4.2019 10:00:17.317621
f90569d1 18.000 Kč 18.4.2019 10:00:03.954786

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 9833/15-151
Začátek dražby18.04.2019 10:00
Konec dražby18.04.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání18.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)54.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.


Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1509833151, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.4.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace