Automobil BMW 520 D - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 14762/07-367
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 53

Nejvyšší podání

678c5082
82.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
678c5082 82.000 Kč 18.4.2019 10:55:40.852604
4013a15a 81.500 Kč 18.4.2019 10:55:23.782647
678c5082 81.000 Kč 18.4.2019 10:55:13.366765
4013a15a 80.500 Kč 18.4.2019 10:53:04.043446
678c5082 80.000 Kč 18.4.2019 10:52:49.941902
4013a15a 79.500 Kč 18.4.2019 10:52:32.943059
678c5082 79.000 Kč 18.4.2019 10:52:27.656706
4013a15a 78.500 Kč 18.4.2019 10:52:20.025338
678c5082 78.000 Kč 18.4.2019 10:52:14.941517
4013a15a 77.500 Kč 18.4.2019 10:52:09.310011
678c5082 77.000 Kč 18.4.2019 10:52:00.421760
4013a15a 76.500 Kč 18.4.2019 10:51:37.442750
678c5082 76.000 Kč 18.4.2019 10:51:30.721118
4013a15a 75.500 Kč 18.4.2019 10:47:13.437520
678c5082 75.000 Kč 18.4.2019 10:47:06.574037
4013a15a 74.500 Kč 18.4.2019 10:46:26.182771
96d7e64e 74.000 Kč 18.4.2019 10:46:19.365266
4013a15a 73.500 Kč 18.4.2019 10:46:03.182844
678c5082 73.000 Kč 18.4.2019 10:45:59.473069
4013a15a 71.500 Kč 18.4.2019 10:45:31.142634
678c5082 71.000 Kč 18.4.2019 10:45:23.565601
4013a15a 69.000 Kč 18.4.2019 10:44:52.303050
678c5082 68.500 Kč 18.4.2019 10:44:43.482090
4013a15a 68.000 Kč 18.4.2019 10:44:19.242622
678c5082 67.500 Kč 18.4.2019 10:44:13.255712
4013a15a 67.000 Kč 18.4.2019 10:43:24.743689
678c5082 66.500 Kč 18.4.2019 10:43:15.051958
4013a15a 66.000 Kč 18.4.2019 10:42:10.656148
678c5082 65.500 Kč 18.4.2019 10:42:05.267740
4013a15a 65.000 Kč 18.4.2019 10:42:00.096095
678c5082 64.500 Kč 18.4.2019 10:41:49.142956
4013a15a 64.000 Kč 18.4.2019 10:41:44.996598
678c5082 63.500 Kč 18.4.2019 10:41:36.141268
4013a15a 63.000 Kč 18.4.2019 10:41:26.664400
678c5082 62.500 Kč 18.4.2019 10:41:16.553365
4013a15a 62.000 Kč 18.4.2019 10:37:11.590340
678c5082 61.500 Kč 18.4.2019 10:36:21.640587
4013a15a 61.000 Kč 18.4.2019 10:36:13.248671
678c5082 60.500 Kč 18.4.2019 10:35:52.040830
4013a15a 60.000 Kč 18.4.2019 10:34:37.970408
678c5082 59.500 Kč 18.4.2019 10:34:10.087950
4013a15a 59.000 Kč 18.4.2019 10:32:28.190399
678c5082 58.500 Kč 18.4.2019 10:32:20.348426
4013a15a 58.000 Kč 18.4.2019 10:29:35.714047
678c5082 57.500 Kč 18.4.2019 10:28:57.724869
9a4dc76c 57.000 Kč 18.4.2019 10:28:50.031511
4013a15a 56.500 Kč 18.4.2019 10:28:12.953372
9a4dc76c 56.000 Kč 18.4.2019 10:28:01.747657
678c5082 55.500 Kč 18.4.2019 10:27:36.575405
9a4dc76c 55.000 Kč 18.4.2019 10:24:36.589698
678c5082 54.500 Kč 18.4.2019 10:24:31.580707
2146d96a 54.000 Kč 18.4.2019 10:24:23.848093
678c5082 53.500 Kč 18.4.2019 10:22:46.539791
2146d96a 53.000 Kč 18.4.2019 10:16:50.307294
678c5082 52.500 Kč 18.4.2019 10:16:23.329959
2146d96a 52.000 Kč 18.4.2019 10:16:07.521563
4ddd107a 50.500 Kč 18.4.2019 10:15:37.510446
2146d96a 50.000 Kč 18.4.2019 10:14:45.391951
31c62700 49.000 Kč 18.4.2019 10:10:36.720260
2146d96a 48.500 Kč 18.4.2019 10:07:46.084069
31c62700 46.500 Kč 18.4.2019 10:07:31.940071
2146d96a 46.000 Kč 18.4.2019 10:05:38.276945
9a4dc76c 45.500 Kč 18.4.2019 10:05:16.545814
2146d96a 45.000 Kč 18.4.2019 10:02:34.261547
f2e621db 40.000 Kč 18.4.2019 10:00:23.799873

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 14762/07-367
Začátek dražby18.04.2019 10:00
Konec dražby18.04.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)120.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0714762367, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.4.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

ARGEMON INVEST s.r.o., sídlo: České Budějovice, Dr. Stejskala 113/2, PSČ 370 01, IČO 28067592, právní zastoupení: JUDr. Zdeněk Drtina Ph.D., advokát, AK v Českých Budějovicích,  nám. Přemysla Otakara II. 30a, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávku ve výši 13.246,10 Kč.

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávku v celkové výši 9.135,50 Kč.

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávku v celkové výši 138,34 Kč.

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávku v celkové výši 9.135,50 Kč.

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávku v celkové výši 144,78 Kč.

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,00 Kč.

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávku v celkové výši 9.135,50 Kč.

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávku v celkové výši 9.135,50 Kč.

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,00Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace