1/2 rodinného domu s pozemky v obci Brumov-Bylnice, k.ú. Bylnice, okres Zlín

Do začátku dražby zbývá: 26 dnů 4 hodiny 33 minut 9 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 15509/14-140
Nejnižší podání 233.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 15509/14-140
Začátek dražby18.04.2019 13:00
Konec dražby18.04.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání233.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)350.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.500 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1415509140
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

V rámci města se oceňovaný majetek nachází na jihozápadním okraji zastavěného území, respektive na západním okraji místní části Bylnice, a to při ulici Mýto v lokalitě mezi říčkou Brumovkou, železniční tratí a silnicí č. 495. Jedná se o okrajovou lokalitu, vyvýšenou nad říčkou Brumovkou, konkrétně slepou část ulice Mýto s jednostrannou zástavbou, kde je umístěno pouze sedm rodinných domů. Dle platného územního plánu města Brumov-Bylnice se nemovitosti nachází ve stabilizované ploše BI - Plochy bydlení - bydlení individuální. Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný po úzké, zpevněné, slepé místní komunikaci komunikace na pozemku parc. č. 1389/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Brumov-Bylnice.

Dům je samostatně stojící, zděný, nepodsklepený, přízemní, se stanovou střechou a rozměrným vykýřem směrem na jihovýchod. Původně se zřejmě jednalo o dům na čtvercovém půdorysu, který byl rozšířen přístavbou verandy u severozápadní stěny. Tato přístavba je přízemní s plochou střechou a není zakreslena v katastrální mapě. Příslušenství tvoří vedlejší zděná stavba u zadní hranice pozemku parc. č. 1397, která je v dezolátním stavu, oplocení z ocelových rámů s pletivem na betonové podezdívce, vstupní branka v oplocení, vjezdová brána v oplocení, některé další venkovní úpravy na pozemcích kolem domu, splašková jímka s přípojkou kanalizace od domu, přípojka elektro vzdušným kabelem a přípojka vody. Od distribuční sítě elektro a vodovodního řádu je ovšem dům odpojen. Dům je umístěn s odstupem cca 14 m od komunikace v oplocené zahradě. Všechny pozemky jsou pod jedním oplocením. Terén pozemků je rovinatý.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Mýto 23, Brumov-Bylnice, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace