1/2 rodinného domu s pozemky v obci Brumov-Bylnice, k.ú. Bylnice, okres Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 15509/14-140
Nejnižší podání 233.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

2392bb24
342.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2392bb24 342.000 Kč 18.4.2019 14:12:25.735131
b4fa0561 341.000 Kč 18.4.2019 14:12:19.874294
2392bb24 340.000 Kč 18.4.2019 14:12:09.364619
b4fa0561 339.000 Kč 18.4.2019 14:12:03.250515
2392bb24 338.000 Kč 18.4.2019 14:10:07.618871
b4fa0561 337.000 Kč 18.4.2019 14:10:02.157597
2392bb24 336.000 Kč 18.4.2019 14:07:10.004573
b4fa0561 335.000 Kč 18.4.2019 14:07:05.179270
2392bb24 334.000 Kč 18.4.2019 14:05:37.829287
b4fa0561 333.000 Kč 18.4.2019 14:05:31.473783
2392bb24 332.000 Kč 18.4.2019 14:04:19.966668
b4fa0561 331.000 Kč 18.4.2019 14:04:14.354200
2392bb24 329.000 Kč 18.4.2019 14:03:40.574557
b4fa0561 328.000 Kč 18.4.2019 14:03:34.537291
2392bb24 327.000 Kč 18.4.2019 14:02:57.013217
b4fa0561 326.000 Kč 18.4.2019 14:02:49.066941
2392bb24 325.000 Kč 18.4.2019 14:01:00.068629
b4fa0561 323.333 Kč 18.4.2019 14:00:43.753617
2392bb24 318.333 Kč 18.4.2019 13:59:55.389275
b4fa0561 317.333 Kč 18.4.2019 13:59:49.467102
2392bb24 312.333 Kč 18.4.2019 13:59:14.637788
b4fa0561 311.333 Kč 18.4.2019 13:59:10.385173
2392bb24 306.333 Kč 18.4.2019 13:58:46.008287
b4fa0561 305.333 Kč 18.4.2019 13:58:39.458476
2392bb24 300.333 Kč 18.4.2019 13:58:26.247861
b4fa0561 299.333 Kč 18.4.2019 13:58:20.588763
2392bb24 294.333 Kč 18.4.2019 13:56:03.133253
b4fa0561 293.333 Kč 18.4.2019 13:55:40.242410
2392bb24 292.333 Kč 18.4.2019 13:54:24.281544
b4fa0561 291.333 Kč 18.4.2019 13:54:14.530741
2392bb24 290.333 Kč 18.4.2019 13:54:07.588825
b4fa0561 289.333 Kč 18.4.2019 13:53:42.147233
2392bb24 288.333 Kč 18.4.2019 13:53:18.607673
b4fa0561 287.333 Kč 18.4.2019 13:52:34.417729
2392bb24 286.333 Kč 18.4.2019 13:51:18.786840
b4fa0561 285.333 Kč 18.4.2019 13:51:11.891805
2392bb24 284.333 Kč 18.4.2019 13:50:35.860444
b4fa0561 283.333 Kč 18.4.2019 13:50:29.433331
2392bb24 282.333 Kč 18.4.2019 13:50:16.132511
b4fa0561 281.333 Kč 18.4.2019 13:50:06.522796
2392bb24 280.333 Kč 18.4.2019 13:49:56.820241
b4fa0561 279.333 Kč 18.4.2019 13:49:41.314511
2392bb24 278.333 Kč 18.4.2019 13:48:25.201100
b4fa0561 277.333 Kč 18.4.2019 13:47:37.978896
2392bb24 276.333 Kč 18.4.2019 13:47:05.778069
b4fa0561 275.333 Kč 18.4.2019 13:46:46.369953
2392bb24 274.333 Kč 18.4.2019 13:44:50.268083
b4fa0561 273.333 Kč 18.4.2019 13:44:40.118781
2392bb24 272.333 Kč 18.4.2019 13:42:45.271165
b4fa0561 271.333 Kč 18.4.2019 13:42:39.499177
2392bb24 269.333 Kč 18.4.2019 13:39:35.865367
b4fa0561 268.333 Kč 18.4.2019 13:39:17.847628
2392bb24 263.333 Kč 18.4.2019 13:36:40.413241
b4fa0561 262.333 Kč 18.4.2019 13:36:32.978009
6b892b14 259.833 Kč 18.4.2019 13:36:20.632206
2392bb24 258.833 Kč 18.4.2019 13:36:09.971754
b4fa0561 257.833 Kč 18.4.2019 13:36:04.403098
2392bb24 256.833 Kč 18.4.2019 13:34:05.398042
b4fa0561 255.833 Kč 18.4.2019 13:33:37.210740
2392bb24 254.833 Kč 18.4.2019 13:31:27.042714
6b892b14 253.833 Kč 18.4.2019 13:30:56.733670
2392bb24 252.833 Kč 18.4.2019 13:30:32.938469
b4fa0561 251.833 Kč 18.4.2019 13:30:24.144003
2392bb24 250.833 Kč 18.4.2019 13:28:04.503043
6b892b14 249.833 Kč 18.4.2019 13:27:43.992942
b4fa0561 248.833 Kč 18.4.2019 13:25:10.467279
2392bb24 244.333 Kč 18.4.2019 13:22:36.321813
6b892b14 243.333 Kč 18.4.2019 13:22:27.604915
2392bb24 242.333 Kč 18.4.2019 13:21:31.129209
b4fa0561 241.333 Kč 18.4.2019 13:18:05.108439
2392bb24 240.333 Kč 18.4.2019 13:14:34.250893
6b892b14 239.333 Kč 18.4.2019 13:14:13.454880
2392bb24 238.333 Kč 18.4.2019 13:12:05.572307
b4fa0561 237.333 Kč 18.4.2019 13:06:15.204384
2392bb24 236.333 Kč 18.4.2019 13:02:41.021744
b4fa0561 235.333 Kč 18.4.2019 13:02:11.297311
2392bb24 234.333 Kč 18.4.2019 13:01:17.683609
b4fa0561 233.333 Kč 18.4.2019 13:00:05.090744

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 15509/14-140
Začátek dražby18.04.2019 13:00
Konec dražby18.04.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání233.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)350.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.500 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1415509140
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

V rámci města se oceňovaný majetek nachází na jihozápadním okraji zastavěného území, respektive na západním okraji místní části Bylnice, a to při ulici Mýto v lokalitě mezi říčkou Brumovkou, železniční tratí a silnicí č. 495. Jedná se o okrajovou lokalitu, vyvýšenou nad říčkou Brumovkou, konkrétně slepou část ulice Mýto s jednostrannou zástavbou, kde je umístěno pouze sedm rodinných domů. Dle platného územního plánu města Brumov-Bylnice se nemovitosti nachází ve stabilizované ploše BI - Plochy bydlení - bydlení individuální. Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný po úzké, zpevněné, slepé místní komunikaci komunikace na pozemku parc. č. 1389/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Brumov-Bylnice.

Dům je samostatně stojící, zděný, nepodsklepený, přízemní, se stanovou střechou a rozměrným vykýřem směrem na jihovýchod. Původně se zřejmě jednalo o dům na čtvercovém půdorysu, který byl rozšířen přístavbou verandy u severozápadní stěny. Tato přístavba je přízemní s plochou střechou a není zakreslena v katastrální mapě. Příslušenství tvoří vedlejší zděná stavba u zadní hranice pozemku parc. č. 1397, která je v dezolátním stavu, oplocení z ocelových rámů s pletivem na betonové podezdívce, vstupní branka v oplocení, vjezdová brána v oplocení, některé další venkovní úpravy na pozemcích kolem domu, splašková jímka s přípojkou kanalizace od domu, přípojka elektro vzdušným kabelem a přípojka vody. Od distribuční sítě elektro a vodovodního řádu je ovšem dům odpojen. Dům je umístěn s odstupem cca 14 m od komunikace v oplocené zahradě. Všechny pozemky jsou pod jedním oplocením. Terén pozemků je rovinatý.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, Exekutorský úřad Svitavy, IČ: 68110642, Nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, přihlásil dne 20.12.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, IČ: 41197518, Zarámí 160, 760 01 Zlín, přihlásila dne 25.3.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 32.214,- Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 20.364,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, zast. JUDr. Tomáš Sokol, advokát, IČ: 63108151, Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 27.3.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 2.747,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Home Credit, a.s., IČ: 26978636, Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, zast. JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, IČ: 66203856, Havlíčkova 13, 602 00 Brno, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávku v celkové výši 20.342,43 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 8.168,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Mýto 23, Brumov-Bylnice, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace