Rodinný dům v obci Sedlice - opakovaná dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 45/2018
Nejnižší podání 370.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

2f817ea9
370.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2f817ea9 370.000 Kč 24.4.2019 11:30:19.528123

KrajJihočeský kraj
OkresStrakonice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 45/2018
Začátek dražby24.04.2019 11:30
Konec dražby24.04.2019 12:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání370.000 Kč
Cena předmětu dražby630.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol452018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 87: Znalci nebyl umožněn vstup do nemovité věci.

Jedná se o samostatně stojící RD, původního stáří cca 80 let. Obvodové zdivo je cihelné, střecha je sedlová s dřevěným krovem (bez vybudovaného podkroví), střešní krytinu tvoří pálená taška - bobrovka. Okna jsou původní dřevěná špaletová. Na podlahách obytných místností je PVC a parkety. Interiér místností je vyštukovaný. Vytápění je ÚT s plynovým kotlem v kombinaci s kotlem na TP a vnitřním krbem. Teplá užitková voda je zajištěna el. bojlerem. Plynový kotel byl instalován před 15 lety. Rodinný dům je v původním stavu bez rekonstrukcí. Do RD nebyl umožněn vstup do interiéru, informace o interiéru jsou převzaté z místního šetření z 8.8.2016. Dle původního stavu domu stejného jako v r. 2016 se lze domnívat, že interiér RD je též v původním stavu jako v 8.8.2016.

Obec Sedlice leží na jihovýchodním svahu brdského výběžku, oddělujícího blatenskou kotlinu od horažďovické pánve. Protíná ji silnice Plzeň - České Budějovice.

Krásná krajina, bohaté rekreační a turistické možnosti, zajímavá historie a kulturní pamětihodnosti. Obec Sedlice je známá výrobou unikátní tzv. Sedlické krajky, jejíž tradice je zachována dodnes.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 04.4.2019 v 10:00 hodin
2. termín dne 10.4.2019 v 15:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 87 (Husova 87, 387 32 Sedlice), stavba stoji na pozemku parc. č. St. 168, vše zapsané na listu vlastnictví č. 24, v katastrálním území Sedlice u Blatné, v obci Sedlice, Okres Strakonice.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Husova 87, Sedlice, okres Strakonice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.