Automobil ŠKODA RAPID - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8847/18-29
Nejnižší podání 121.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 87

Nejvyšší podání

99972ac8
231.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
99972ac8 231.000 Kč 16.5.2019 11:58:08.554524
2ddce1f1 230.500 Kč 16.5.2019 11:57:44.877259
99972ac8 230.000 Kč 16.5.2019 11:57:19.644599
2ddce1f1 229.500 Kč 16.5.2019 11:55:48.671317
99972ac8 229.000 Kč 16.5.2019 11:55:29.944451
2ddce1f1 228.500 Kč 16.5.2019 11:55:22.302449
99972ac8 228.000 Kč 16.5.2019 11:55:08.104473
2ddce1f1 227.000 Kč 16.5.2019 11:54:28.765309
99972ac8 226.500 Kč 16.5.2019 11:54:18.454805
2ddce1f1 225.500 Kč 16.5.2019 11:54:02.406073
99972ac8 225.000 Kč 16.5.2019 11:53:56.984782
2ddce1f1 222.000 Kč 16.5.2019 11:53:42.906874
99972ac8 221.500 Kč 16.5.2019 11:53:33.891643
2ddce1f1 221.000 Kč 16.5.2019 11:53:27.548813
99972ac8 220.500 Kč 16.5.2019 11:53:18.924658
2ddce1f1 220.000 Kč 16.5.2019 11:53:09.501922
99972ac8 219.500 Kč 16.5.2019 11:52:56.362837
2ddce1f1 219.000 Kč 16.5.2019 11:52:48.619062
99972ac8 218.500 Kč 16.5.2019 11:52:42.225056
2ddce1f1 217.500 Kč 16.5.2019 11:52:31.847033
f61a3232 217.000 Kč 16.5.2019 11:52:22.408690
99972ac8 216.500 Kč 16.5.2019 11:52:14.272686
2ddce1f1 215.500 Kč 16.5.2019 11:52:06.034810
f61a3232 215.000 Kč 16.5.2019 11:51:59.943157
2ddce1f1 214.500 Kč 16.5.2019 11:51:49.575816
99972ac8 214.000 Kč 16.5.2019 11:51:11.094837
2ddce1f1 213.500 Kč 16.5.2019 11:50:54.958238
99972ac8 213.000 Kč 16.5.2019 11:50:50.054894
2ddce1f1 212.000 Kč 16.5.2019 11:50:39.644900
b07f6682 211.500 Kč 16.5.2019 11:50:27.494790
99972ac8 211.000 Kč 16.5.2019 11:50:12.222051
2ddce1f1 210.500 Kč 16.5.2019 11:49:52.521334
99972ac8 210.000 Kč 16.5.2019 11:49:07.984737
2ddce1f1 209.000 Kč 16.5.2019 11:48:54.863386
99972ac8 208.500 Kč 16.5.2019 11:48:45.264897
b07f6682 207.500 Kč 16.5.2019 11:48:36.032608
2ddce1f1 207.000 Kč 16.5.2019 11:48:30.442189
99972ac8 206.500 Kč 16.5.2019 11:48:22.363044
2ddce1f1 205.500 Kč 16.5.2019 11:48:07.645841
99972ac8 205.000 Kč 16.5.2019 11:48:00.046139
2ddce1f1 204.500 Kč 16.5.2019 11:47:51.996770
99972ac8 204.000 Kč 16.5.2019 11:44:44.582016
d3263e20 203.000 Kč 16.5.2019 11:44:24.951762
99972ac8 202.500 Kč 16.5.2019 11:36:50.445208
d3263e20 201.500 Kč 16.5.2019 11:36:43.448362
99972ac8 201.000 Kč 16.5.2019 11:36:03.714940
b58dff4d 200.000 Kč 16.5.2019 11:35:51.058970
99972ac8 199.500 Kč 16.5.2019 11:34:51.325544
b07f6682 198.500 Kč 16.5.2019 11:34:37.194982
99972ac8 198.000 Kč 16.5.2019 11:34:28.180988
de20bd5f 197.000 Kč 16.5.2019 11:34:14.579350
99972ac8 192.000 Kč 16.5.2019 11:33:59.903311
de20bd5f 191.000 Kč 16.5.2019 11:33:46.505890
99972ac8 183.000 Kč 16.5.2019 11:33:42.532929
de20bd5f 182.000 Kč 16.5.2019 11:33:36.090533
49180019 181.500 Kč 16.5.2019 11:33:31.971593
99972ac8 181.000 Kč 16.5.2019 11:33:23.435185
b58dff4d 180.000 Kč 16.5.2019 11:33:11.928561
99972ac8 170.500 Kč 16.5.2019 11:33:01.255026
b07f6682 170.000 Kč 16.5.2019 11:32:41.352921
99972ac8 169.500 Kč 16.5.2019 11:32:29.855475
de20bd5f 169.000 Kč 16.5.2019 11:32:15.218905
49180019 168.500 Kč 16.5.2019 11:32:11.562437
0b315ff5 168.000 Kč 16.5.2019 11:32:04.890630
b58dff4d 163.000 Kč 16.5.2019 11:31:51.481548
0b315ff5 143.000 Kč 16.5.2019 11:31:39.724690
99972ac8 133.000 Kč 16.5.2019 11:31:33.672002
2f81fc5f 132.500 Kč 16.5.2019 11:31:27.848272
99972ac8 132.000 Kč 16.5.2019 11:31:21.995345
2f81fc5f 131.000 Kč 16.5.2019 11:31:06.537418
b58dff4d 130.500 Kč 16.5.2019 11:31:01.081180
2f81fc5f 123.000 Kč 16.5.2019 11:30:53.764321
03dbfabd 122.500 Kč 16.5.2019 11:30:48.841774
99972ac8 122.000 Kč 16.5.2019 11:30:40.600052
b58dff4d 121.500 Kč 16.5.2019 11:30:22.497340
99972ac8 121.000 Kč 16.5.2019 11:30:11.314926

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8847/18-29
Začátek dražby16.05.2019 11:30
Konec dražby16.05.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání121.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)300.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21% DPH.


Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedenýu České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1808847029,a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.5.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Městská správa sociálního zabezpečení Brno, IČ: 00006963, Veveří 5, 660 20 Brno, přihlásila dne 15.4.2019 pohledávky v celkové výši 89.984,- Kč.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I., IČ: 72080043, Příkop 25, 604 23 Brno-střed, přihlásil dne 14.5.2019 pohledávky v celkové výši 537.629,- Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace