1/16 rodinného domu s pozemky v obci Želízy, okres Mělník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 29025/13-125
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

d7afc48d
70.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d7afc48d [priorita 2] 70.000 Kč 16.5.2019 13:34:12.779206
d78c972a 70.000 Kč 16.5.2019 13:33:37.992877
d7afc48d [priorita 2] 60.000 Kč 16.5.2019 13:33:07.995454
d78c972a 60.000 Kč 16.5.2019 13:31:29.172103
d7afc48d [priorita 2] 50.000 Kč 16.5.2019 13:29:49.518542
d78c972a 50.000 Kč 16.5.2019 13:27:53.662396
41fde9c5 [priorita 1] 41.000 Kč 16.5.2019 13:27:16.291866
d78c972a 40.000 Kč 16.5.2019 13:20:20.767286

KrajStředočeský kraj
OkresMělník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 29025/13-125
Začátek dražby16.05.2019 13:00
Konec dražby16.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1329025125
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a střešními okny. Okna domu v přízemí jsou dřevěná, v patře jsou plastová. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci. Dispozice domu je 4+1. V přízemí se nachází předsíň, kuchyně, obývací pokoj, ložnice a příslušenství. Ve 2. nadzemním podlaží jsou dvě ložnice a WC.

Na pozemku parc. č. St. 104 stojí stavba rodinného domu č.p. 88. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 124 m2. Na pozemku parc. č. St. 30 stojí částečně stavba zahradního domku (v katastru nemovitostí je zapsána zemědělská stavba). Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 610 m2. Pozemek parc. č. 106/3 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 240 m2. Pozemek parc. č. 107 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 197 m2. Pozemek parc. č. 108 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 191 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, žumpa, dřevěná kolna, skleník, dřevěný zahradní domek, garáž s dílnou a garáž. Garáže jsou samostatně stojící zděné konstrukce s pultovou nebo sedlovou střechou. Vjezdová vrata do garáží jsou dřevěná. Součástí jedné garáže je pravděpodobně dílna/skladovací prostor. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 851, ve vlastnickém právu obce Želízy.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, IČ: 66216877, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, přihlásil dne 5.4.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IČ: 75151481, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, přihlásil dne 11.4.2019 pohledávky v celkové výši 1.119,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, IČ: 66216877, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, přihlásil dne 11.4.2019 pohledávky v celkové výši 7.986,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 23.4.2019 pohledávky v celkové výši 297.989,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Milan Usnul, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 9, IČ: 47097213, Bryksova 763/46, 198 00 Praha 9, přihlásil dne 25.4.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, právně zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, IČ: 11371544, Advokátní kancelář JUDr. Petr Pečený & part., sdružení advokátů, se sídlem Purkyňova 2, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 6.5.2019 pohledávky v celkové výši 27.967,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel GRATO spol. s r.o., IČ: 41033281, Palackého 796/57a, 353 01 Mariánské Lázně, přihlásil dne 7.5.2019 pohledávky v celkové výši 348.238,84 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika – Okresní soud v Mělníku, IČ: 00024546, Krombholcova 264, 276 46 Mělník, přihlásil dne 10.5.2019 pohledávky v celkové výši 2.600,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 28.491,00 Kč.
Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tyto osoby prokázaly, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Pavel Bastl, nar. 1.2.1976, č.p. 88, 277 21 Želízy, - Miloslav Bastl, nar. 23.7.1949, Kojetická 1021, 277 11 Neratovice." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Želízy, okres Mělník, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace