ZEPTER - D-112-PL STANDARD PLUS - NOVÉ V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1825/04-213
Nejnižší podání 2.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 11

Nejvyšší podání

b49f3a5d
3.250 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b49f3a5d 3.250 Kč 28.5.2019 11:48:46.414963
08e3cf0c 3.200 Kč 28.5.2019 11:45:22.895830
b49f3a5d 3.150 Kč 28.5.2019 11:41:25.856987
08e3cf0c 3.100 Kč 28.5.2019 11:37:42.313560
b49f3a5d 3.050 Kč 28.5.2019 11:33:09.518490
60782c1f 3.000 Kč 28.5.2019 11:29:25.998314
b49f3a5d 2.950 Kč 28.5.2019 11:25:33.859522
60782c1f 2.900 Kč 28.5.2019 11:21:15.346889
b49f3a5d 2.850 Kč 28.5.2019 11:18:30.632626
60782c1f 2.800 Kč 28.5.2019 11:16:25.748991
fb6cb9a2 2.750 Kč 28.5.2019 11:13:01.255430
60782c1f 2.700 Kč 28.5.2019 11:11:58.408814
b49f3a5d 2.650 Kč 28.5.2019 11:11:40.865304
60782c1f 2.600 Kč 28.5.2019 11:08:29.076178
fb6cb9a2 2.550 Kč 28.5.2019 11:06:21.575908
60782c1f 2.500 Kč 28.5.2019 11:02:36.434705
fb6cb9a2 2.450 Kč 28.5.2019 11:01:19.695244
b49f3a5d 2.400 Kč 28.5.2019 11:01:03.816988
fb6cb9a2 2.350 Kč 28.5.2019 10:57:29.055784
60782c1f 2.300 Kč 28.5.2019 10:49:24.483765
fb6cb9a2 2.250 Kč 28.5.2019 10:48:41.166977
60782c1f 2.200 Kč 28.5.2019 10:45:56.018141
fb6cb9a2 2.150 Kč 28.5.2019 10:44:21.275510
60782c1f 2.100 Kč 28.5.2019 10:42:02.807452
fb6cb9a2 2.050 Kč 28.5.2019 10:37:43.985821
60782c1f 2.000 Kč 28.5.2019 10:33:41.821449

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1825/04-213
Začátek dražby28.05.2019 10:30
Konec dražby28.05.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0401825213, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 23.5.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace