1/2 rodinného domu se zahradou v obci Výsluní, okres Chomutov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 52020/13-195
Nejnižší podání 45.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

5308155c
163.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5308155c 163.000 Kč 13.6.2019 13:42:43.709623
30584ced 162.000 Kč 13.6.2019 13:42:35.720704
5308155c 161.000 Kč 13.6.2019 13:42:27.396861
30584ced 160.000 Kč 13.6.2019 13:42:22.038098
5308155c 159.000 Kč 13.6.2019 13:42:16.563401
30584ced 158.000 Kč 13.6.2019 13:42:09.654758
5308155c 157.000 Kč 13.6.2019 13:41:48.884910
30584ced 156.000 Kč 13.6.2019 13:41:42.132791
5308155c 155.000 Kč 13.6.2019 13:41:17.907064
30584ced 154.000 Kč 13.6.2019 13:41:11.081201
5308155c 153.000 Kč 13.6.2019 13:41:05.972841
30584ced 152.000 Kč 13.6.2019 13:40:58.167932
5308155c 151.000 Kč 13.6.2019 13:40:50.190818
30584ced 150.000 Kč 13.6.2019 13:40:37.987716
5308155c 149.000 Kč 13.6.2019 13:40:24.176742
30584ced 148.000 Kč 13.6.2019 13:40:14.326224
5308155c 147.000 Kč 13.6.2019 13:40:03.561252
30584ced 146.000 Kč 13.6.2019 13:39:51.331433
5308155c 145.000 Kč 13.6.2019 13:39:43.280820
30584ced 144.000 Kč 13.6.2019 13:39:14.666375
5308155c 143.000 Kč 13.6.2019 13:38:57.146890
30584ced 142.000 Kč 13.6.2019 13:38:50.972749
5308155c 141.000 Kč 13.6.2019 13:38:28.465481
30584ced 140.000 Kč 13.6.2019 13:38:20.555203
5308155c 139.000 Kč 13.6.2019 13:38:02.783116
30584ced 138.000 Kč 13.6.2019 13:37:54.020392
5308155c 137.000 Kč 13.6.2019 13:37:43.288945
30584ced 136.000 Kč 13.6.2019 13:37:29.615828
5308155c 135.000 Kč 13.6.2019 13:36:55.862796
30584ced 134.000 Kč 13.6.2019 13:36:48.892892
5308155c 124.000 Kč 13.6.2019 13:35:56.432757
30584ced 123.000 Kč 13.6.2019 13:35:48.908550
5308155c 113.000 Kč 13.6.2019 13:35:23.454915
30584ced 112.000 Kč 13.6.2019 13:34:31.946286
5308155c 111.000 Kč 13.6.2019 13:33:41.427101
30584ced 110.000 Kč 13.6.2019 13:33:31.439548
5308155c 109.000 Kč 13.6.2019 13:33:19.073198
30584ced 108.000 Kč 13.6.2019 13:33:10.288131
5308155c 107.000 Kč 13.6.2019 13:32:50.469200
30584ced 106.000 Kč 13.6.2019 13:32:42.132887
5308155c 105.000 Kč 13.6.2019 13:32:29.469262
30584ced 104.000 Kč 13.6.2019 13:32:22.362656
5308155c 103.000 Kč 13.6.2019 13:32:03.593319
30584ced 102.000 Kč 13.6.2019 13:31:54.176696
5308155c 92.000 Kč 13.6.2019 13:31:19.925064
30584ced 91.000 Kč 13.6.2019 13:31:11.004853
5308155c 81.000 Kč 13.6.2019 13:30:35.840310
30584ced 80.000 Kč 13.6.2019 13:30:22.703149
5308155c 70.000 Kč 13.6.2019 13:29:56.529172
30584ced 69.000 Kč 13.6.2019 13:29:42.316149
5308155c 64.000 Kč 13.6.2019 13:29:25.490213
30584ced 63.000 Kč 13.6.2019 13:29:20.247356
5308155c 62.000 Kč 13.6.2019 13:29:08.467328
30584ced 61.000 Kč 13.6.2019 13:28:59.563227
5308155c 60.000 Kč 13.6.2019 13:28:52.515223
30584ced 59.000 Kč 13.6.2019 13:28:46.909679
5308155c 58.000 Kč 13.6.2019 13:28:38.221461
30584ced 57.000 Kč 13.6.2019 13:28:32.809612
5308155c 56.000 Kč 13.6.2019 13:28:23.481226
30584ced 55.000 Kč 13.6.2019 13:28:11.604646
5308155c 54.000 Kč 13.6.2019 13:27:46.295414
30584ced 53.000 Kč 13.6.2019 13:27:34.286639
5308155c 52.000 Kč 13.6.2019 13:27:12.066053
30584ced 51.000 Kč 13.6.2019 13:23:01.403735
5308155c 50.000 Kč 13.6.2019 13:21:49.241771
30584ced 46.000 Kč 13.6.2019 13:21:25.450699
5308155c 45.000 Kč 13.6.2019 13:00:32.115974

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 52020/13-195
Začátek dražby13.06.2019 13:00
Konec dražby13.06.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání45.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1352020195
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, patrový rodinný dům. Dům je částečně podsklepený. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z kamene a pálených cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům se jeví jako dlouhodobě neudržovaný a nevyužívaný a je ve špatném stavu určen ke kompletní rekonstrukci. Fasáda je nezateplená, omítka nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementu. Střecha je opatřena komínem ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá kastlová. Část oken v obou patrech je vysklených. Vnitřní omítky jsou hladké, ve špatném stavu a jsou na nich viditelné známky vlhkosti a plísní. V dome je nahromaděno velké množství odpadků. Na dům navazuje hospodářská část v havarijním stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 135 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 192 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 73 m2. Stavební pozemek parc. č. St. 192 má výměru 250 m2 a je na něm postavená zděný, patrový rodinný dům ve špatném stavu s navazující hospodářskou částí v havarijním stavu s propadlou střechou. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, neudržovaný bez oplocení. Pozemky jsou přístupné z pozemku parc. č. 851/1.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 2.4.2015 pohledávku v celkové výši 9.135,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově, IČ: 72080043, Bachmačská 1617, 430 01 Chomutov, přihlásil dne 11.1.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 576,- Kč a pohledávku nezajištěnou zástavním právem v celkové výši 192,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 12.1.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, přihlásil dne 18.1.2018 pohledávku v celkové výši 46.048,37 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 22.1.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 364.134,39 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, zast. JUDr. Jan Brož, advokát, Sokolská 60, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 15.2.2018 pohledávku v celkové výši 64.526,55 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, zast. JUDr. Daniel Volopich, advokát, IČ: 12844012, Vlastina 23, 323 00 Plzeň, přihlásil dne 15.2.2018 pohledávku v celkové výši 18.402,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 117.361,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Výsluní, okres Chomutov, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace