1/6 bytu 3+1 v obci Praha, k.ú. Prosek, okres Hlavní město Praha

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19867/14-270
Nejnižší podání 230.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

f32379e0
441.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f32379e0 [priorita 1] 441.000 Kč 20.6.2019 14:07:30.094006
8eb761bc 441.000 Kč 20.6.2019 14:05:23.550670
19db9560 431.000 Kč 20.6.2019 14:05:03.997040
8f82fcfb 411.000 Kč 20.6.2019 14:03:56.943510
f32379e0 [priorita 1] 410.000 Kč 20.6.2019 14:03:47.673582
8f82fcfb 410.000 Kč 20.6.2019 14:01:31.478863
f32379e0 [priorita 1] 409.000 Kč 20.6.2019 13:59:02.582621
8f82fcfb 409.000 Kč 20.6.2019 13:56:54.120426
19db9560 408.000 Kč 20.6.2019 13:56:39.723974
8f82fcfb 388.000 Kč 20.6.2019 13:55:59.843580
f32379e0 [priorita 1] 387.000 Kč 20.6.2019 13:54:51.540718
8eb761bc 387.000 Kč 20.6.2019 13:54:33.005797
8f82fcfb 380.000 Kč 20.6.2019 13:52:27.758263
f32379e0 [priorita 1] 379.000 Kč 20.6.2019 13:52:15.218076
8f82fcfb 379.000 Kč 20.6.2019 13:50:07.315256
8eb761bc 378.000 Kč 20.6.2019 13:49:16.243228
8f82fcfb 371.000 Kč 20.6.2019 13:48:20.574252
f32379e0 [priorita 1] 370.000 Kč 20.6.2019 13:47:56.653251
8f82fcfb 370.000 Kč 20.6.2019 13:47:48.428132
8eb761bc 369.000 Kč 20.6.2019 13:45:42.681918
19db9560 360.000 Kč 20.6.2019 13:44:46.699798
f32379e0 [priorita 1] 315.000 Kč 20.6.2019 13:44:06.425845
8eb761bc 315.000 Kč 20.6.2019 13:41:59.607374
f32379e0 [priorita 1] 307.000 Kč 20.6.2019 13:41:08.093390
8f82fcfb 307.000 Kč 20.6.2019 13:39:00.409609
8eb761bc 306.000 Kč 20.6.2019 13:38:26.799549
8f82fcfb 298.000 Kč 20.6.2019 13:37:17.161513
f32379e0 [priorita 1] 297.000 Kč 20.6.2019 13:36:53.453150
8eb761bc 297.000 Kč 20.6.2019 13:34:49.786592
f32379e0 [priorita 1] 288.000 Kč 20.6.2019 13:33:33.454234
8eb761bc 288.000 Kč 20.6.2019 13:31:38.360643
f32379e0 [priorita 1] 280.000 Kč 20.6.2019 13:29:08.859269
8f82fcfb 280.000 Kč 20.6.2019 13:28:58.437577
f32379e0 [priorita 1] 279.000 Kč 20.6.2019 13:27:53.545254
8eb761bc 279.000 Kč 20.6.2019 13:27:40.899136
f32379e0 [priorita 1] 271.000 Kč 20.6.2019 13:25:56.595261
8f82fcfb 271.000 Kč 20.6.2019 13:25:47.100742
f32379e0 [priorita 1] 270.000 Kč 20.6.2019 13:18:00.253434
8eb761bc 270.000 Kč 20.6.2019 13:17:38.217097
f32379e0 [priorita 1] 252.000 Kč 20.6.2019 13:15:08.483828
8eb761bc 252.000 Kč 20.6.2019 13:14:50.755331
f32379e0 [priorita 1] 231.000 Kč 20.6.2019 13:01:01.345765
8eb761bc 231.000 Kč 20.6.2019 13:00:44.704834
f32379e0 [priorita 1] 230.000 Kč 20.6.2019 13:00:08.935430

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19867/14-270
Začátek dražby20.06.2019 13:00
Konec dražby20.06.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání230.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)345.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1419867270
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 23 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 512/17 se nachází v budově č.p. 512 v 6. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, komory, chodby, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří lodžie (6,6 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 54,5 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.  Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 628/27 stojí bytový dům s č.p. 512. Pozemek je pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 232 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 628/154 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: Kuhn Miroslav, nar. 27.8.1963, Livornská 449, 109 00 Praha." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Bílinská 512/12, Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace