Zemědělská stavba s pozemky v obci Nepomyšl, k.ú. Dvérce, okr. Louny

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 339/14-172
Nejnižší podání 142.500 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 339/14-172
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání142.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)285.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol1400339172
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. St. 16/2 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 676 m2, je z části zastavěn plochou pod stodolou, pozemek parc. č. 14/2 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 736 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Jsou z části oplocené. Zahrada je rovinatá, travnatá a udržovaná.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Dvérce 7, Nepomyšl, okres Louny, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.