Komerční budova v obci Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou, okr. Přerov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 1068/14-284
Nejnižší podání 350.000 Kč
Minimální příhoz 7.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 1068/14-284
Začátek dražby23.07.2019 13:00
Konec dražby23.07.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání350.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)700.000 Kč
Minimální výše příhozu7.000 Kč
Dražební jistota35.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol1401068284
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je samostatný objekt. Stavba má jedno nadzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy má betonové, objekt je zděné konstrukce. Má rovnou střechu, střešní krytinu tvoří dle satelitních snímků živičná lepenka a plech, klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Odhadem byl objekt postaven v roce 1975.

Stěny objektu jsou poškozené (jsou zde patrné praskliny na severozápadní stěně), nebyly zjištěny vady střechy, okna jsou zastaralá. Objekt je vhodný k rekonstrukci. Využití objektu se předpokládá jako prodejna s kancelářemi, skladovacími prostory a sociálním zařízením. Podlahová plocha je odhadnuta na 170 m2.

Okna jsou použita dřevěná s dvojsklem, kovová jednoduchá a luxfery, v části prostoru s žaluziemi. Okna jsou orientována na severozápad a jihovýchod. Vchodové dveře jsou dřevěné, vrata jsou kovová. Na oknech a dveřích jsou instalovány mříže.

Stavba stojí na pozemku parc. č. st. 1277 ve vlastnictví České dráhy, a.s., zapsaném na LV č. 581 pro katastrální území Lipník nad Bečvou. Pozemek není oplocen, je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po veřejné zpevněné cestě (pozemek parc. č. 3431/1 ve vlastnictví České dráhy, a.s. s věcným břemenem cesty).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Nádražní 1540, Lipník nad Bečvou, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace