Automobil CITROEN C4 PICASSO - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 16466/17-48
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 11

Nejvyšší podání

d3a3b30d
12.676 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d3a3b30d 12.676 Kč 18.7.2019 10:51:18.426403
85fb8d2b 11.565 Kč 18.7.2019 10:50:41.840050
df4b3ff1 11.515 Kč 18.7.2019 10:50:11.709588
85fb8d2b 11.465 Kč 18.7.2019 10:46:05.524960
d3a3b30d 11.415 Kč 18.7.2019 10:45:10.192284
df4b3ff1 11.193 Kč 18.7.2019 10:44:52.163181
d3a3b30d 11.143 Kč 18.7.2019 10:44:36.542145
df4b3ff1 10.810 Kč 18.7.2019 10:44:20.534107
d3a3b30d 10.760 Kč 18.7.2019 10:43:53.089555
85fb8d2b 10.492 Kč 18.7.2019 10:43:33.383711
d3a3b30d 10.442 Kč 18.7.2019 10:43:26.461831
df4b3ff1 10.304 Kč 18.7.2019 10:43:06.520324
d3a3b30d 10.254 Kč 18.7.2019 10:42:55.856504
df4b3ff1 10.100 Kč 18.7.2019 10:42:22.835447
85fb8d2b 10.050 Kč 18.7.2019 10:41:48.894486
df4b3ff1 9.705 Kč 18.7.2019 10:41:40.947150
d3a3b30d 9.655 Kč 18.7.2019 10:41:26.051051
df4b3ff1 9.100 Kč 18.7.2019 10:40:56.561754
0ea3de6e 9.050 Kč 18.7.2019 10:40:37.505672
85fb8d2b 9.000 Kč 18.7.2019 10:39:54.242426
df4b3ff1 8.850 Kč 18.7.2019 10:38:33.368358
d3a3b30d 8.800 Kč 18.7.2019 10:38:23.910223
85fb8d2b 8.300 Kč 18.7.2019 10:38:01.935928
df4b3ff1 8.250 Kč 18.7.2019 10:37:53.786047
d3a3b30d 8.200 Kč 18.7.2019 10:33:51.972056
0ea3de6e 7.700 Kč 18.7.2019 10:33:05.293965
d3a3b30d 7.650 Kč 18.7.2019 10:31:15.223929
0ea3de6e 7.150 Kč 18.7.2019 10:30:26.585725
df4b3ff1 7.100 Kč 18.7.2019 10:30:17.041563
0ea3de6e 7.050 Kč 18.7.2019 10:27:21.102956
ae8d67c6 7.000 Kč 18.7.2019 10:25:08.190565
e95434db 6.100 Kč 18.7.2019 10:22:41.821786
0ea3de6e 6.050 Kč 18.7.2019 10:21:47.956031
e95434db 5.650 Kč 18.7.2019 10:21:38.178317
e16190c6 5.600 Kč 18.7.2019 10:20:01.768412
0ea3de6e 5.550 Kč 18.7.2019 10:08:46.499396
e16190c6 5.050 Kč 18.7.2019 10:06:56.069695
ae8d67c6 5.000 Kč 18.7.2019 10:02:52.323586

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 16466/17-48
Začátek dražby18.07.2019 10:00
Konec dražby18.07.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.7.2019 na adrese Osvobození 42, 664 81 Ostrovačice u Brna (souřadnice GPS 49°12'19.2"N 16°25'01.2"E), a to v době od 10:00 hodin do 10:30 hodin. Zájemci o prohlídku movité věci jsou povinni se do 9.7.2019 nahlásit na e-mailové adrese vykon@exekutorsky.cz s uvedením: jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, telefonního kontaktu. Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – vykon@exekutorsky.cz.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1716466048, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.7.2019 na adrese Osvobození 42, 664 81 Ostrovačice u Brna (souřadnice GPS 49°12'19.2"N 16°25'01.2"E), a to v době od 10:00 hodin do 10:30 hodin. Zájemci o prohlídku movité věci jsou povinni se do 9.7.2019 nahlásit na e-mailové adrese vykon@exekutorsky.cz s uvedením: jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, telefonního kontaktu. Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – vykon@exekutorsky.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IČ: 61467863, Hvězdova 1716/2b, Praha, přihlásil dne 8.7.2019 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva ve výši 67.316,- Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Osvobození, Ostrovačice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace