Automobil MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 16466/17-49
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 47

Nejvyšší podání

a9cd1b2e
67.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a9cd1b2e 67.400 Kč 18.7.2019 11:15:55.036617
ab0b1d7d 67.200 Kč 18.7.2019 11:13:04.673161
a9cd1b2e 67.000 Kč 18.7.2019 11:12:30.033618
ab0b1d7d 66.800 Kč 18.7.2019 11:11:18.988936
a9cd1b2e 66.600 Kč 18.7.2019 11:10:26.353879
ab0b1d7d 66.400 Kč 18.7.2019 11:08:17.534249
a9cd1b2e 66.200 Kč 18.7.2019 11:08:09.236655
ab0b1d7d 66.000 Kč 18.7.2019 11:04:52.257252
a9cd1b2e 65.800 Kč 18.7.2019 11:02:32.484469
ab0b1d7d 65.600 Kč 18.7.2019 10:59:26.595478
a9cd1b2e 63.600 Kč 18.7.2019 10:59:00.859117
ab0b1d7d 63.400 Kč 18.7.2019 10:56:52.086127
a9cd1b2e 61.400 Kč 18.7.2019 10:56:40.372184
ab0b1d7d 61.200 Kč 18.7.2019 10:53:49.720753
a9cd1b2e 59.200 Kč 18.7.2019 10:53:36.917538
ab0b1d7d 59.000 Kč 18.7.2019 10:51:26.633122
a9cd1b2e 57.000 Kč 18.7.2019 10:50:59.075783
ab0b1d7d 56.800 Kč 18.7.2019 10:48:51.717338
a9cd1b2e 54.800 Kč 18.7.2019 10:48:35.753467
ab0b1d7d 54.600 Kč 18.7.2019 10:45:26.479621
a9cd1b2e 54.400 Kč 18.7.2019 10:40:33.862489
ab0b1d7d 51.400 Kč 18.7.2019 10:38:37.852066
a9cd1b2e 51.200 Kč 18.7.2019 10:34:15.137818
4656d0c8 46.200 Kč 18.7.2019 10:33:49.555471
a9cd1b2e 46.000 Kč 18.7.2019 10:30:56.484676
c36c29f6 41.000 Kč 18.7.2019 10:30:36.894217
4656d0c8 40.600 Kč 18.7.2019 10:30:20.831276
8ceac994 40.400 Kč 18.7.2019 10:29:53.547352
a9cd1b2e 40.200 Kč 18.7.2019 10:27:38.495872
4656d0c8 35.200 Kč 18.7.2019 10:26:44.190068
8ceac994 35.000 Kč 18.7.2019 10:25:58.512793
4656d0c8 34.800 Kč 18.7.2019 10:25:47.230143
8ceac994 34.600 Kč 18.7.2019 10:24:21.573663
4656d0c8 34.400 Kč 18.7.2019 10:23:50.635181
8ceac994 34.200 Kč 18.7.2019 10:22:24.293772
4656d0c8 34.000 Kč 18.7.2019 10:22:11.703496
8ceac994 33.800 Kč 18.7.2019 10:21:37.113762
a9cd1b2e 33.600 Kč 18.7.2019 10:20:45.067590
74dc2fda 28.600 Kč 18.7.2019 10:20:32.892418
a9cd1b2e 28.400 Kč 18.7.2019 10:20:25.107493
74dc2fda 28.200 Kč 18.7.2019 10:19:53.069491
4656d0c8 28.000 Kč 18.7.2019 10:19:44.966693
25aa384d 27.800 Kč 18.7.2019 10:18:02.286200
4656d0c8 27.600 Kč 18.7.2019 10:17:51.826429
74dc2fda 27.400 Kč 18.7.2019 10:17:16.135699
4656d0c8 27.200 Kč 18.7.2019 10:14:53.063641
74dc2fda 27.000 Kč 18.7.2019 10:13:01.940684
8ceac994 26.800 Kč 18.7.2019 10:12:54.433597
74dc2fda 26.600 Kč 18.7.2019 10:12:37.477449
4656d0c8 26.400 Kč 18.7.2019 10:12:27.872541
8ceac994 26.200 Kč 18.7.2019 10:12:09.320463
74dc2fda 26.000 Kč 18.7.2019 10:11:44.285930
8ceac994 25.800 Kč 18.7.2019 10:11:38.368463
74dc2fda 25.600 Kč 18.7.2019 10:11:26.182698
8ceac994 25.400 Kč 18.7.2019 10:11:12.600485
74dc2fda 25.200 Kč 18.7.2019 10:10:54.363320
8ceac994 24.200 Kč 18.7.2019 10:10:35.881438
74dc2fda 24.000 Kč 18.7.2019 10:10:20.922724
8ceac994 23.800 Kč 18.7.2019 10:10:13.976860
25aa384d 23.600 Kč 18.7.2019 10:10:09.786303
74dc2fda 23.400 Kč 18.7.2019 10:10:06.520225
4656d0c8 23.200 Kč 18.7.2019 10:09:57.716495
74dc2fda 23.000 Kč 18.7.2019 10:09:51.473692
8ceac994 22.800 Kč 18.7.2019 10:09:45.176397
74dc2fda 22.600 Kč 18.7.2019 10:09:17.437483
8ceac994 22.400 Kč 18.7.2019 10:09:09.216738
74dc2fda 22.200 Kč 18.7.2019 10:08:52.070298
8ceac994 22.000 Kč 18.7.2019 10:08:43.228365
74dc2fda 21.800 Kč 18.7.2019 10:08:30.355785
4656d0c8 21.600 Kč 18.7.2019 10:07:37.314347
8ceac994 21.400 Kč 18.7.2019 10:06:46.617671
25aa384d 21.200 Kč 18.7.2019 10:06:23.528286
8ceac994 21.000 Kč 18.7.2019 10:06:07.052124
25aa384d 20.800 Kč 18.7.2019 10:05:43.916085
8ceac994 20.600 Kč 18.7.2019 10:04:54.295964
a9cd1b2e 20.400 Kč 18.7.2019 10:03:37.410498
8f340c76 15.400 Kč 18.7.2019 10:01:39.760604
8ceac994 15.200 Kč 18.7.2019 10:00:44.493314
4656d0c8 15.000 Kč 18.7.2019 10:00:08.595974

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 16466/17-49
Začátek dražby18.07.2019 10:00
Konec dražby18.07.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.7.2019 na adrese Osvobození 42, 664 81 Ostrovačice u Brna, a to v době od 10:00 hodin do 10:30 hodin. Zájemci o prohlídku movité věci jsou povinni se do 9.7.2019 nahlásit na e-mailové adrese vykon@exekutorsky.cz s uvedením: jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, telefonního kontaktu. Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – vykon@exekutorsky.cz.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1716466049, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.7.2019 na adrese Osvobození 42, 664 81 Ostrovačice u Brna (souřadnice GPS 49°12'19.2"N 16°25'01.2"E), a to v době od 10:00 hodin do 10:30 hodin. Zájemci o prohlídku movité věci jsou povinni se do 9.7.2019 nahlásit na e-mailové adrese vykon@exekutorsky.cz s uvedením: jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, telefonního kontaktu. Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – vykon@exekutorsky.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IČ: 61467863, Hvězdova 1716/2b, Praha, přihlásil dne 8.7.2019 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva ve výši 115.193,- Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Osvobození, Ostrovačice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace