Rodinný dům s pozemky (les, louka) v obci Kámen, k.ú. Nízká Lhota, okr. Pelhřimov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7659/16-133
Nejnižší podání 706.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajVysočina
OkresPelhřimov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7659/16-133
Začátek dražby25.07.2019 13:00
Konec dražby25.07.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání706.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.059.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1607659133
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům s pozemky
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Celkový stav domu je špatný, objekt je vhodný k rekonstrukci či demolici. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 9 stojí stavba pro bydlení č.p. 9. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1094 m2. Pozemek parc. č. 7/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 9 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 426 m2. Pozemky jsou středně svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází porosty a stodola, která je ve špatném stavebně-technickém stavu. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 528, který je ve vlastnickém právu obce Kámen.

Pozemky neurbanizované
Pozemek parc. č. 2 je v katastru nemovitosti veden jako lesní pozemek o celkové výměře 9189 m2. Pozemek parc. č. 2 je v ÚP zařazen v plochách lesních - pozemky určené k plnění funkce lesa.

Pozemek parc. č. 7/1 je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1630 m2. Pozemek parc. č. 8/1 je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1555 m2. Pozemky parc. č. 7/1 a parc. č. 8/1 jsou v ÚP zařazeny v plochách zemědělských - trvalý travní porost.

Pozemek parc. č. 8/2 je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 2727 m2. Pozemek parc. č. 8/2 je v ÚP zařazen v plochách smíšených nezastavěného území - přírodní, vodní, zemědělské, lesní.

Pozemek parc. č. 527 je v katastru nemovitosti veden jako ostatní plocha o celkové výměře 253 m2. Pozemek parc. č. 527 je v ÚP zařazen v plochách vodních a vodohospodářských - vodní toky a vodní nádrže.

Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 542, který je ve vlastnickém právu obce Kámen.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Divadelní 2728/3a, Plzeň, přihlásil dne 17.6.2019 pohledávku ve výši 8.591,- Kč  a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Divadelní 2728/3a, Plzeň, přihlásil dne 17.6.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč  a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika - Okresní soud v Pelhřimově, třída Legií 876, Pelhřimov, přihlásil dne 18.6.2019 pohledávku ve výši 2.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Martina Douchová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Tábor, Příběnická 1908, Tábor, přihlásil dne 18.6.2019 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Martina Douchová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Tábor, Příběnická 1908, Tábor, přihlásil dne 18.6.2019 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Městský úřad Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor, IČ: 253014, přihlásil dne 20.6.2019 pohledávku ve výši 3.200,- Kč a 25.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, Hradec Králové, přihlásil dne 20.6.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Cejl 494/25, Brno, přihlásil dne 24.6.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, Ostrava, zast. JUDr. Janem Szewczykem, advokátem, Kaprova 11, Praha, přihlásil dne 26.6.2019 pohledávku ve výši 87.705,60 Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika - Okresní soud v Táboře, nám. Mikoláše z Husi 43, Tábor, přihlásil dne 28.6.2019 pohledávku ve výši 4.000,- Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, Žižkova 22, České Budějovice, přihlásil dne  1.7.2019 pohledávku ve výši 266.907,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Martina Šmajstrlová, notářka, Palackého 357/5, Tábor, přihlásil dne 17.7.2019 pohledávku ve výši 6.210,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 59.860,33 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Nízká Lhota 9, Kámen, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace